Başa Dön
 

İş ve Duruşma Takibi

 > Hukuk > İş ve Duruşma Takibi

İş ve Duruşma Takibi

Dava, icra veya danışmanlık dosyalarınızda yapılacak işleri ve duruşma günlerini düzenli bir şekilde takip ederek unutulma ve hataları önleyebilirsiniz.

Yapılacak İş Atanması

Dosya ile ilgili yapılacak işleri veya bürodaki diğer işleri kendinize, avukatlara veya katiplere atayabilirsiniz. (İş ataması yaparken programda tanımlanmış yüzlerce hazır iş tanımı arasından seçim yapabilirsiniz.)

 

İş ataması yapıldıktan sonra iş takip sorumluluğunu TeamWork sistemi ele alır ve iş listeleri ile işleri takip etmenize imkan sağlar. Ayrıca otomatik hatırlatma e-postaları ile işi sonuna kadar takip eder.

Bilgilendirme E-Postaları

İş ataması yapıldığında görevli kişi e-posta ile bilgilendirilir. Görevlendirilen kişi gelen e-posta içinden iş bağlantısını tıklayarak işi ve işe bağlı dosyayı açar ve işle ilgili işlemleri yapar.

 

İşle ilgili bir ara rapor notu girildiğinde işi veren kişiye bilgilendirme e-potası gönderilir.

 

İş sonuç raporu girilip iş kapatıldığında da yine işi veren kişiye sonuç e-postası gönderilir.

 

İstenirse iş sonucu müvekkile de e-posta ile gönderilebilir.

Hatırlatmalar ile Unutulmayan İşler

Program otomatik hatırlatma e-postaları ile işi sonuna kadar takip eder. Unutulmaları önlemek için iş hedef tarihinden önce hatırlatma e-postası gönderilir. İş kesin süreli bir iş ise süre sonundan evvel de ayrıca hatırlama e-postası gönderilir.

 

İş süresinde yapılmazsa da iş yapılana kadar her gün hatırlatma mailleri göndererek işin yapılmasını takip eder.

İş Atamasını Adliyedeki İşlere Göre Yapmak

İş hedef tarihi seçerken, o adliyedeki diğer işleri listeleyebilir ve işi o adliyede başka işlerin olduğu bir güne atayabilirsiniz.

İşlerle İlgili İşlemler

İşi veren kişi gerektiği takdirde iş tarihini ileriye atabilir. İşin benzerini aynı dosyada veya başka bir dosyada oluşturabilir. Önemli işlerde diğer bir avukata bilgilendirme e-postası gönderebilir.

 

İş ataması yapılan kişi de işi başkasına atayabilir. Bu durumda işi veren kişi ve yeni atanan kişi e-posta ile bilgilendirilir.

 

İşi veren veya görevli kişi isterse iş hedef tarihini Outlook veya Notes kişisel ajandasına kopyalayıp kişisel takviminde de işlerini takip edebilir.

İş Takip Listeleri

Avukatlar “İşlerim” listesinde kendi yapacakları işleri hedef tarih sıralı görebilirler.

 

Haftalık yapılacak işleri ve duruşmaları adliye sıralı listede izleyebilir ve haftalık iş planlamasını yapabilirsiniz.

 

Adliye sıralı iş ve duruşma listesi ile herhangi bir adliyedeki tüm işleri ve duruşmaları tarih sıralı olarak izleyebilir ve adliyeye giderken o adliyedeki iş listesini yanınızda götürebilirsiniz.

 

Görevli sıralı iş listesi ile avukatların üzerlerindeki işleri izleyebilirsiniz. Talep Eden sıralı listelerle de avukatlar verdikleri işlerinin takibini yapabilirler.

 

Bir müvekkile ait tüm işleri veya bir dosyaya ait tüm işleri de listelerle izleyebilirsiniz.

 

Tüm iş listelerini yazıcıya gönderebilir veya Excel Rapor modülü ile excel’e gönderebilirsiniz.

Avukat Performans İzleme

Yıllık ve aylık olarak avukatların girdiği duruşma adetleri, avukatlara kaç adet iş atandığı, bunlarının ne kadarının açık, ne kadarının ara raporlu, ne kadarının kapatıldığı, kapatılan işlerin kaç adedini zamanında, kaç adedinin gecikerek (hedef süresinden sonra) yapıldığı Avukat Performans listesinde izlenebilir.

Duruşma Tarih Kayıtları

Avukatın adliyede veya icra dairesinde olmasını gerektiren tarihler (duruşma, ön inceleme, murafaa, keşif, satış tarihleri) dosyaya kayıt edilir ve görevli avukat atanır. Bu tarihler programda duruşma listelerinde takip edilir.

Duruşma listelerinde gösterilmeyen dosyalarla ilgili diğer tüm tarihler (dava açılış tarihi, tebligat tarihi, karar düzeltme tarihi, temyiz tarihi, takip tarihi, itiraz tarihi vb.) de dosyaya kayıt edilir.

Duruşma Tarihi Hatırlatma

Unutulmaları önlemek için duruşma tarihlerinden önce görevli kişiye ve sorumlu avukata hatırlatma e-postası gönderilir.

Duruşma Ajanda

Ortak Duruşma ajandasında tüm duruşma günlerini günlük, haftalık, aylık ajanda formatında görebilirsiniz.

Duruşma günlerini isterseniz Outlook veya Notes kişisel ajandanıza da kopyalayıp kişisel takviminizden de izleyebilirsiniz.

Duruşma Listeleri

Avukatlar “Duruşmalarım” listesinde kendi girecekleri duruşma günlerini tarih sıralı görebilirler.

Haftalık yapılacak işleri ve duruşmaları adliye sıralı listede izleyebilir ve haftalık iş ve duruşma planlamasını yapabilirsiniz.

Duruşma listelerini görevli avukat sıralı, adliye sıralı, bölge sıralı, dosya sıralı olarak izleyebilir, tüm iş listelerini yazıcıya gönderebilir veya Excel Rapor modülü ile excel’e gönderebilirsiniz.

Dosya Tarihler

Dosya ile ilgili tüm tarihleri kaydedebilirsiniz (Duruşma, Takip, İtiraz, İnceleme, Karar, Haciz, Satış, vb.). Duruşma günlerini tarih sıralı (tüm büronun duruşmaları) veya avukatların duruşmaları olarak ayrı listelerde izleyebilirsiniz. Tarihleri ortak ajanda listesinde veya kendi kişisel ajandanızda görebilirsiniz.