Başa Dön
 

Teknik Servis

 > CRM-ERP > Teknik Servis

Teknik Servis

TeamWork, Teknik Servis departmanının tüm işlerini bilgisayarda takip ederek müşterilerinize kaliteli bir servis hizmeti vermenizi sağlar.

 

Müşterilerin arıza ve servis taleplerini, arızanın tespiti, teknisyenlerin görevlendirilmesi, arızanın giderilmesi, kullanılan parçaları kaydedilmesi, müşteriye cihazın teslimi gibi tüm aşamalarıyla takip edebilirsiniz.

 

Açık ve kapanmış servis formları ile ilgili çeşitli raporlar alabilirsiniz. Müşterilerdeki bakımınız altındaki cihazları takip edebilir, bu cihazlara periyodik bakımlar planlayabilir ve gerçekleştirebilirsiniz.

 

Müşteri bakım sözleşmelerini hazırlayabilir ve izleyebilirsiniz. Ayrıca, teknisyenlerinizin kullanacağı bir teknik bilgi arşivi oluşturabilirsiniz.

Servis Formları Takibi

 • Servis merkezine gelen tüm talepler için bir servis formu kaydı girilir.
 • Servis formunda detaylı bilgiler tutulur:
  • Müşteri bilgileri,
  • Cihaz bilgileri (cihaz arşivinden müşteri adıyla veya seri numarasıyla seçilebilir),
  • cihazın sözleşme-garanti durumu,
  • müşteri şikayeti, teknisyen tespiti, yapılan işler,
  • işi yapan görevliler ve iş süreleri,
  • kullanılan parçalar ve hizmet bedeli,
 • Açılan her servis formu için ilgili müşteri temsilcisine e-posta gönderilir.
 • Servis formu durumu statü kodlarıyla izlenir
 • Servis merkezi yetkilisi her servis formu için görevlilere atama yapar. Atanan kişi e-posta ile bilgilendirilir.
 • Cihaz arşivinde olmayan yeni bir cihaz girişi yapılırsa, bu cihaza ait bilgiler cihaz arşivine kaydedilir.
 • Tamir edilen cihaza “Tamir garantisi” verilebilir.
 • Fiyat Onay Formu hazırlanır ve müşteriye gönderilir.
 • Sigortalı cihazlar için “Hasar Bildirim Formu” oluşturulur.

Periyodik Bakım Takibi

 • Müşterilerde yapılacak periyodik bakım ve kontrollerin planlanması ve takibi yapılır.
 • Periyodik bakım raporları girilir.

Müşteri Memnuniyet Araması

 • Servis veya bakım formu ile ilgili işlemler sonuçlandıktan sonra, müşteri aranarak memnuniyet anketi yapılır.
 • Müşteri cevaplarından Müşteri Memnuniyet Notu hesaplanır.
 • Memnuniyet notu belli bir puanın altında ise yönetime rapor edilir ve servis formu yeniden açılır.

Son Kontrol

 • Son kontrol yetkilisi Servis formu ile ilgili tüm işlemleri kontrol ettikten sonra form kapatılır.

Listeler

 • Açık ve kapalı servis formları, kayıt numarası, müşteri adı, statü kodu (durumu), cihaz tipi, arıza tipi, vb sıralı değişik listelerle izlenebilir.
 • Müşterilere, dönemsel servis raporu hazırlanarak gönderilebilir.
 • Periyodik bakım rapor listeleri alınabilir
 • Tarih, müşteri, cihaz tipi, teknisyen bazında servis gelirleri izlenebilir.

Bakım Sözleşmeleri Takibi

 • Bakım sözleşme teklifleri (fiyat teklifi ve sözleşme örneği) hazırlanır.
 • Sözleşmeye dahil edilen cihaz bilgileri cihaz arşivine kaydedilir.
 • Sözleşme altındaki cihazlar sigorta ettiriliyorsa sigorta bildirim formu hazırlanır.
 • Sözleşmedeki cihazların müşteri yerinde kontrolü için “Makine Parkı” formu hazırlanır.
 • Sözleşme bitiş tarihine göre alınan listelerle sözleşmelerin yenilenme zamanları takip edilir.
 • Bakım sözleşme fatura kesilme tarihleri takip edilir.
 • Sözleşme geliri raporları alınabilir

Servis Kapsamındaki Cihazlar Arşivi

 • Müşterilerde bulunan garantili veya bakım sözleşmesi altında bulunan cihazlar için bir cihaz kartı tutulur.
 • Cihaz kartında: Marka, model, cihaz tipi, seri no, fiyatı, müşteri adı-adresi, alındığı firma, garanti-sözleşme durumu, garanti ve sözleşme başlangıç-bitiş tarihleri vb. bilgiler tutulur.
 • Müşteri sıralı cihaz raporu ile müşteride bulunan tüm cihazlar izlenebilir.
 • Cihaz modeli sıralı rapor ile herhangi bir cihazın hangi müşterilerde olduğu izlenebilir.
 • Cihaz durumu sıralı rapor ile garantili veya sözleşme altındaki cihazlar izlenebilir.
 • Seri no bazında sorgulama yapılabilir.
 • Garanti bitiş ayı ve tarihine göre sıralanmış cihazlar listesi alınabilir.
 • Sözleşme bitiş ayı ve tarihine göre sıralanmış cihazlar listesi alınabilir.

Teknik Bilgi Arşivi

 • Bakım ve destek ile ilgili teknik bilgiler (sorun ve çözümler) belli bir kod sistemi ile bilgisayara kaydedilir.
 • Her kelimeye göre indeksli olan bu bilgiler çeşitli kriterlere göre aranabilir. Bu sayede güncel bir sorunu çözmek için gerekli teknik bilgilere hızla erişilebilir.

İnternet Üzerinden Servis Takibi

 • TeamWork Servis Internet Erişim Modülü alındığı taktirde aşağıdaki işlemler yapılabilir:
  • Müşterileriniz Internet üzerinden servis talebi girebilir.
  • Müşterileriniz kendilerine ait servis formlarının durumunu Internet’ten izleyebilir.