Başa Dön
 

İcra Dosya Takibi

 > Hukuk > İcra Dosya Takibi

İcra Dosya Takibi

İcra dosyalarını, dosyalardaki takip talebi, ödeme emri, müzekkere ve diğer evrakları, tebligatları, icradaki aşamaları, tüm tarihleri, yapılacak işleri, fiziki dosyaya ihtiyaç kalmayacak şekilde kağıtsız bir çalışma ortamında takip edin…

İcrada Takip Açma

İcra takiplerinizi başka bir icra programına gerek kalmadan programda yapabilirsiniz. Takip evraklarını hazırlayabilir, UYAP’ta xml dosya ile takibi açabilir, müzekkere hazırlayabilir, icra dosyasının tüm aşamalarını takip edebilir, dosya kapak hesabını, tahsilat, masraf, vekalet ücretlerini görebilirsiniz.

Dosya İçeriği

Bir icra dosyasını açtığınızda dosya içindeki tüm bilgilere erişebilirsiniz: dosya genel bilgileri, taraflar, avukatlar, icra daire bilgileri, dosya ile ilgili tebligat, dilekçe ve evraklar, icra aşamaları, tüm tarihler, yapılacak ve yapılmış işler, dosya kapak hesabı, dosya cari hesabı, masraflar, ücret tahakkukları vb.

Dosyalara Kolay Erişim

Aradığınız bir dosyayı bulmak çok kolay. Dosyalarınızı müvekkil, karşı taraf, avukat, icra dairesi, bölge, müvekkil grup sıralı vb. değişik dosya listelerinden kolayca erişip açabilirsiniz. Derdest, kararlı ve infaz dosyalarınıza ayrı listelerden erişebilirsiniz.

Dosyaya Evrak Kaydetme

Dosyalarda dört çeşit evrak/belge kayıt edebilirsiniz:

 • Programın hazırladığı evraklar (takip evrakları ve programdaki yüzlerce şablondan hazırlanan dilekçeler)
 • Avukatlarınızın Word, Excel gibi programlar kullanarak hazırladığı evraklar
 • Taranmış belgeler (ödeme emri, tebligat gibi evraklar)
 • Dosya ile ilgili gelen veya gönderilen e-postaların kopyaları

Bu evraklara istediğiniz zaman dosyalarından erişebilirsiniz.

Evrak Hazırlama

Programda tanımlı 100’ü aşkın evrak şablonunu kullanarak takip talebi, ödeme emri, mazbata, dilekçe, talep, ihtarname, taahhüt, vb. evrakları kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Program müvekkil, karşı taraf, icra dairesi ve benzeri bilgileri şablonun içine otomatik olarak yerleştirir. Programın hazırladığı evraklarda değişiklik ve eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca tanımlar bölümündeki şablonları kendinize göre değiştirebilir veya yeni evrak şablonları ekleyebilirsiniz.

Müzekkere Hazırlama

Müzekkere hazırlamak için Türkiye’deki tüm banka ve şubeleri, Adli Teşkilat şehir ve ilçeler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daire Müdürlükleri, Trafik Şube/Bürolar, Nakil Vasıtaları Vergi Müdürlükleri, Gemi Sicil Daire Müdürlükleri, Noterler, Ticaret Odaları adresleri programda kayıtlıdır. Programda tanımlı 100’ü aşkın müzekkere tipinden seçim yaparak bu adreslere kolayca müzekkere hazırlayabilirsiniz. Bir takip için gerekli müzekkereleri ve ilgili talep dilekçesini hazırlamak sadece birkaç dakikanızı alır.

Tebligat Takibi

Gelen Tebligat taranarak sistemdeki ilgili dosyaya kaydedildiğinde dosyanın sorumlu ve takip avukatına otomatik olarak e-posta gönderilir. Bu sayede büro dışında iken bile tebligatlardan haberdar olur ve gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Evrakların Otomatik Gönderilmesi

Yeni bir evrak kaydedildiğinde ilgili evrak (isterseniz) müvekkile otomatik gönderilir. Yeni tebligat kaydedilince ilgili avukatlara ve müvekkile otomatik mail ile gönderilir. Bu sayede siz unutsanız bile bilgilendirmeler otomatik yapılır.

Evrak Onay Sistemi

Hazırladığınız bir evrakı diğer avukat arkadaşlarınızın da inceleyip onaylamasını isterseniz büro içinde bir iş akışı başlatabilirsiniz. Evrak iş akışına uygun şekilde büro içinde e-posta ile onaya gönderilir, onaylayıcılar gelen e-posta içindeki bağlantıyı tıklayarak ilgili evrakı açar ve incelemesini yaptıktan sonra onaylayabilirler.

Detaylı Yetkilendirme

Programda detaylı bir yetki kontrolü vardır. Bir dosyada sadece o dosyanın avukatları çalışabilir. Müdürler veya ortaklar yetki verilirse tüm dosyaları görebilirler veya içinde çalışabilirler.

Cari hesap ve muhasebe raporlarını görmek özel yetkiye tabidir. Müvekkiller (erişim verilmiş ise) sadece kendi dosyalarını görebilirler. Herhangi bir kayıt silme özel yetkiye tabidir, yanlışlıkla silinmiş kayıtlar geri alınabilir.

İCRA REHBER MODÜLÜ (Opsiyonel Uygulama)

İcra Dosya Takibi içinde Aşama girildiğinde:

 • Aşama sonrası yapılacak işlerin otomatik olarak atanması
 • Takip ve İşlerdeki sürelerin (tatilleri de dikkate alarak) otomatik hesaplanması
 • Haciz ile ilgili işlemlerin, sürelerin, işlerin otomatik olarak girilmesi
 • Taraf ve Haciz kartlarındaki tarih ve takip durumlarının otomatik güncellenmesi

UYAP Uyumlu

İcra takiplerinize ait UYAP xml dosyası ister tek dosya için, ister toplu olarak hazırlanır ve dosya içinde saklanır. Bu dosya ile UYAP’da takip açılır.

Programda hazırlanan evraklar, dilekçeler, müzekkereler tek tıklama ile UYAP Editör programına, UYAP Editör programı içinden de E-İmza ile UYAP’a gönderilir.

Sorgulamalar ve UYAP İşlemler Entegrasyonu

TeamWork İcra Takip yazılımı UYAP ile ilgili işlemler için UYAP Katibim Yazılımı ile birlikte çalışır.

 

Seçilen dosyalar UYAP Katibim Yazılımına UYAP işlemleri için gönderilir ve gelen sonuçlarla TeamWork İcra Takip yazılımındaki dosyalar güncellenir.

 

TeamWork – UYAP Katibim Yazılımı entegrasyonu ile aşağıdaki UYAP işlemlerini yapabilirsiniz:

 • Dosya Sorgulama (Araç, Banka, TAKBİS, Mernis, SGK, EGM, İSKİ, GİB, GSM, İcra Dosya, Dışişleri, Posta Çeki, vb.)
 • Taraf Sorgulama
 • Safahat Sorgulama
 • Tahsilat / Reddiyat Sorgulama
 • PTT Barkod sorgulama
 • UYAP’ta Takip Açma
 • Toplu Talep oluşturma
 • Ödemeler (Baro pulu ve masraf avans ödeme)
 • Haricen tahsilat giriş
 • Vekil atama, vekalet gönderme

İcra Hesap Detayı

İcra dosyasına takip sebepleri ve alacaklar girildikten sonra takip öncesi ve takip sonrası faizleri, asıl alacak, takip toplamı, takip sonrası toplamı, tahsilâtlar, tahsilâtlardan sonra kalan borç toplamı, borçlu ve müvekkil vekâlet ücretleri, harç ve masraf toplamları vb. hesaplanır ve kapak hesabında gösterir.

Üç ayrı döviz cinsinden asıl alacakları tek takip dosyasında açabilir, Takip Talebi ve Ödeme/İcra Emrini metne müdahale etmenize gerek olmadan oluşturabilirsiniz. Ayrıca birden fazla farklı faiz talepli (Ör. İş Mahkemesi Kararları) alacakları bir takipte hazırlayabilirsiniz. Program tüm hesapları ve faizleri üç döviz cinsinden hesaplar ve gösterir, ilgili takip evraklarını da uygun şekilde hazırlar.

İcralarda Vekalet Ücreti Hesaplama

Program borçlu ve müvekkil vekalet ücretini müvekkil ile yaptığınız anlaşmaya uygun olarak hesaplar. Ayrıca tahsilat yaptıkça vekalet ücreti talep ediyorsanız, tahsilata göre kesilmesi gereken vekalet ücreti hesabını da yapar ve raporlar. Vekalet ücreti ile ilgili ücret tahakkuku yapılıp yapılmadığını da takip eder.

İcralarda Borçlu ile Pazarlık

Program icra kapak hesabı içindeki analiz bölümünde farklı faiz oranları veya döviz kuruna göre borç analizi de yapabilir. Örneğin borçludan gelen “borcumu ödeyeceğim ama faizi %5’den hesaplasanız” gibi taleplere uygun faiz oranı ile borcu hesaplar ve ne kadar indirim yapıldığını da raporlar.

Borçlu Ödeme Planları

Borçlular için taksitli ödeme planları yapabilir ve ödeme taahhütlerini sisteme girebilirsiniz. Borçluların ödeme taahhütlerini ve yaptığı ödemeleri gösteren listelerle hesaplarını izleyebilirsiniz. Ayrıca her ay hangi borçlulardan ödeme beklendiğini gösteren listelerle borçluların ödemelerini takip edebilirsiniz.

Tahsilâtlar

İcra dosyası ile ilgili icradan veya haricen tahsilâtlar sisteme girilir. Program ilgili tahsil harçlarını hesaplar, tahsilatı kapak hesabındaki borçtan düşer ve tahsilâtı ilgili müvekkil cari hesabına kaydeder. Müvekkiliniz borçlu ise ödeme kayıtlarını da sisteme girebilirsiniz. Tahsilât ve ödeme raporlarını müvekkil ve dosya sıralı olarak alabilirsiniz.

Masrafların Takibi

Avukatlar dosyalarla ilgili yaptıkları masrafları masraf beyanı olarak sisteme girerler. Program girilen masraf beyanından dört işlemi otomatik olarak yapar: masrafı borçlunun kapak hesabına ekler (resmi masraf ise), müvekkil cari hesabına işler, dosya cari hesabına işler ve avukatın avans cari hesabından düşer. Finans muhasebe bölümünden de masraflar ve cari hesaplarla ilgili raporları alabilirsiniz.

Teminat Takibi

İcra dosyası ile ilgili yatırılan nakit teminat ve teminat mektuplarını kaydedebilir ve izleyebilirsiniz.

Dosya Aşamaları

İcra dosyalarınızdaki değişik aşamaları (takip açıldı, tebligat yapıldı, Mernis sorgusu yapıldı, hacze gidildi, taahhüt alındı, vb.) ve aşama ile ilgili notları kaydedebilirsiniz. Dosya durum listesinde tüm aşamaları ve tarihleri izleyebilir bu raporu kolayca müvekkilinize e-posta ile gönderebilirsiniz.

Dosya Tarihler

Dosya ile ilgili tüm tarihleri kaydedebilirsiniz (Takip, Tebligat, İtiraz, Kesinleşme, Haciz, Satış, vb. Tarihleri). Satış tarihi gibi avukatın bulunması gereken tarihleri ayrı listelerde izleyebilirsiniz. Tarihleri ortak ajanda listesinde veya kendi kişisel ajandanızda görebilirsiniz.

Yapılacak İş Takip Sistemi

İş Takip Sistemi ile icra dosyası ile ilgili tüm işleri düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Yapılacak işlerin ataması yapıldıktan sonra iş takip sorumluluğunu TeamWork sistemi ele alır ve iş listeleri ile ve otomatik hatırlatma e-postaları ile işi sonuna kadar takip eder.