Başa Dön
 

Hukuk Yazılım Paketleri

 > Hukuk > Hukuk Yazılım Paketleri

Hukuk Yazılım Paketleri

TeamWork HUKUK BÜRO

İCRA DOSYA TAKİBİ

 • İcra Dosyaları Kayıt ve İzleme
 • İcrada Takip Açma (UYAP uyumlu)
 • İcra Kapak Hesabı
 • İcra Tahsilat Takibi
 • İcra Vekalet Hesabı
 • İcra Evrakları Hazırlama
 • Müzekkere ve Talep Hazırlama

DAVA DOSYA TAKİBİ

 • Dava Dosyaları Kayıt ve İzleme
 • Dava Kapak Hesabı
 • Dava Vekalet Hesabı

BÜRO DOSYA TAKİBİ

 • Büro, Danışmanlık vb. Dosyaları Kayıt ve İzleme

EVRAK KAYIT VE TAKİBİ

 • Tebligat/Gelen Evrak Kayıt ve Takibi
 • Giden Evrak Takibi
 • Taranmış Belge Kayıt ve Erişimi
 • Ekli Evrak (Word, Excel, pdf, vb) kayıt ve erişimi
 • Şablondan Evrak Hazırlama
 • UYAP Editör formatında (UDF) Evrak hazırlama
 • Toplu Evrak Hazırlama
 • Evrak İş Akış ve Onay Sistemi
 • Dosyaya E-posta Kaydetme

AŞAMA TAKİBİ

 • İcra Aşamaları Kayıt ve Raporlama
 • Dava Aşamaları Kayıt ve Raporlama

İŞ VE DURUŞMA TAKİP SİSTEMİ

 • Yapılacak İşler ve Son Günler Takibi
 • Duruşma, Satış Günü, vb. Tarihler Takibi
 • Yapılacak İş ve Duruşma Hatırlatma E-postaları

FİHRİST

 • Müvekkil ve Karşı Tarafların Kayıtları
 • IP Telefon Entegrasyonu (Arayanın görüntülenmesi)

CARİ HESAPLAR VE MUHASEBE

 • Masraf Beyan Girişi ve Masraf Raporlama
 • Ücret Tahakkukları
 • Serbest Meslek Makbuzu Hazırlama
 • Müvekkil Cari Hesabı
 • Personel Cari Hesabı
 • Dosya Cari Hesabı
 • Gelir ve Gider raporları
 • Muhasebe Hesapları (Kasa, Banka, Stopaj, KDV, vb)
 • Çek-Senet Takibi

İŞ AKIŞ VE ONAY SİSTEMİ

 • Evrak İş Akış ve Onay Sistemi
 • Gelen-Giden Evrak İş Akış ve Onay Sistemi
 • Masraf Onay Sistemi

OUTLOOK MAIL ENTEGRASYONU

 • Outlook’dan Dosyaya E-posta kaydetme
 • Outlook Ajandasına Duruşmaların kaydedilmesi
 • Outlook Ajandasına İş ve Son günlerin kaydedilmesi

DİĞER UYGULAMALAR

 • Vekâletname ve Yetki Belgeleri
 • İpotekli/Rehinli Araç ve Menkuller Takibi
 • Kütüphane Kayıtları

TeamWork DAVA

DAVA DOSYA TAKİBİ

 • TeamWork Hukuk Büro Uygulamasında olan Tüm Modüller (İcra ve Büro Dosya Takibi Hariç)

TeamWork ICRA

İCRA DOSYA TAKİBİ

 • TeamWork Hukuk Büro Uygulamasında olan Tüm Modüller (Dava ve Büro Dosya Takibi Hariç)

Opsiyonel Uygulamalar

SAAT RAPOR VE AJANDA

 • Avukat Çalışma Saatlerinin Kayıt ve Raporlanması
 • Müvekkile Türkçe veya İngilizce Proforma Hazırlama
 • Müvekkil Proje ve Dosya Karlılık Analizleri
 • Avukat, Departman, Büro saat raporları
 • Ortak Ajanda (Avukatların Zaman Planlaması)

AVUKAT PORTAL

 • Dosya içeriğine Tablet ve Cep telefonlardan erişim
 • Duruşma günlerine Tablet ve Cep telefonlardan erişim
 • İş listelerine Tablet ve Cep telefonlardan erişim
 • Fihriste Tablet ve Cep telefonlardan erişim
 • Tablet ve Cep telefonlardan iş, tarih, evrak girişi
 • Apple, Android ve Windows sistemleri ile uyumlu

MÜVEKKİL PORTAL

Müvekkillerinizin Internet üzerinden kendi dosyalarını izlemesine imkân veren uygulama.

 • Müvekkillerin Kendi Dosyalarına Internetten Erişimi
 • Dosyaları ve içindeki Bilgileri, Belgeleri İzleme
 • Dosya Masraflarını İzleme
 • Cari Hesaplarını İzleme (Opsiyonel)

AVUKAT CRM

 • Avukatlık Büroları için Özel CRM Yazılımı
 • Müvekkil Proje Takibi
 • İlişki kayıtları (telefon, ziyaret, toplantı, talep, vb.)
 • Müvekkillerle ilgili İş Takibi
 • Yazışma kayıtları (E-Mail, Mektup)
 • Teklif ve Satış Sözleşme Takibi
 • Aktivite/Ziyaret Planlama ve Takip
 • Müvekkil Sıralı Tüm Faaliyetlerin İzlenmesi
 • Personel faaliyetlerinin izlenmesi
 • Personel Performans Değerlendirme
 • Pazarlama (Toplu E-Mail, Mektup, Etiket)

DOKÜMAN YÖNETİMİ

Hukuk dosyaları dışındaki her türlü belgenin de arşivlenip yetki kontrollu bir şekilde erişilebildiği elektronik kütüphane uygulaması.

 • Doküman Organizasyon ve Yönetimi
 • Elektronik ve Taranmış Doküman arşivi ve erişimi
 • Doküman Onay Sistemi
 • Doküman Dağıtımı

İCRA REHBER

İcra Dosya Takibi içinde Aşama girildiğinde:

 • Aşama sonrası yapılacak işlerin otomatik olarak atanması
 • Takip ve İşlerdeki sürelerin (tatilleri de dikkate alarak) otomatik hesaplanması
 • Haciz ile ilgili işlemlerin, sürelerin, işlerin otomatik olarak girilmesi
 • Taraf ve Haciz kartlarındaki tarih ve takip durumlarının otomatik güncellenmesi

SMS

 • SMS Server (Internet üzerinden SMS gönderimi)

IBM NOTES MAIL SİSTEMİ

 • IBM Lotus/Domino Mail Sistemi Kuruluşu
 • Cep telefonlarından Mail ve Ajandaya erişim
 • Tüm Hukuk yazılımları ile entegre