Başa Dön
 

Site/Apt./İş Merkezi Yönetimi

 > Emlak > Site/Apt./İş Merkezi Yönetimi

Site/Apt./İş Merkezi Yönetimi

Siteler, İş Merkezleri ve Apartmanlar gibi toplu yaşam ve iş alanlarının profesyonelce yönetimi ile ilgili tüm işlemleri barındıran TeamWork Toplu Yaşam Yönetim Yazılımlarını üç farklı Yönetim Birimi için kullanımınıza sunuyoruz:

1. Profesyonel Yönetim Firmaları

Birden fazla site, iş merkezi, tatil köyü veya apartmanın tüm yönetim işlemlerini tek ve komple bir yazılımla kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yönetmeyi hedefleyen Profesyonel Yönetim Firmaları için…

2. Site / İş Merkezi Yönetimleri

Profesyonel yönetim firmalarından destek almadan, cari hesap, arıza ve bakım, satın alma ve benzeri işlemleri kolaylıkla yönetmeyi hedefleyen site ve iş merkezi yönetimleri için…

3. Apartman Yönetimleri

Cari hesap ve muhasebe işlemlerini kolay ve düzenli bir şekilde takip etmek isteyen apartman yöneticileri için…

 

Toplu yaşam ve iş alanlarının profesyonelce yönetimi ile ilgili tüm işlemleri barındıran TeamWork Toplu Yaşam Yönetim Yazılımları aşağıdaki Modülleri içerir:

Site/Apartman Bilgileri

Site, apartman, blok, bağımsız bölümler, sahipler, sakinler, ikamet edenler, yönetim ve denetim kurulları, personel, tesisler, ekipmanlar, hizmet sağlayıcılarla ilgili detaylı bilgilerin tutulduğu ve listelendiği bilgi arşivi modülü.

Bağımsız Bölüm Kartlarında

 • Bağımsız bölüm bilgileri
 • Oturan sakin bilgileri
 • Bağımsız bölüm sahibi bilgileri
 • Bağımsız bölümde ikamet edenlerin bilgileri
 • Alınan Hizmetler
 • Araç ve otopark yer bilgileri
 • Eski sahip ve sakin bilgileri

Site ve Blok Yönetim kartlarında

 • Site ve Blok Yönetim Kurulu
 • Site ve Blok Denetçiler
 • Yönetimde çalışan kişiler
 • Eski yönetim ve denetim kurulu üyeleri

Site ile ilgili diğer bilgiler

 • Personel
 • Hizmet alınan servis sağlayıcılar
 • Site ve Bloklar
 • Tesisler (Havuz, kafe, vb) kartları
 • Ekipmanlar (asansör, jeneratör, vb)

Bu kartlarda detaylı bilgiler tutulur. Kayıtlardaki kişilere ilgili kayıt içinden tek tuşla mail veya SMS gönderilebilir.

Bağımsız Bölüm İlişkileri

Bağımsız bölüm sakinleri veya sahiplerinin site yönetimi ile olan ilişkilerinin kayıt ve takibi ile ilgili modül.

 

Bağımsız bölüm sakin veya sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri sisteme girilir ve takip edilir. Taleple ilgili işlem yapacak personel veya servis sağlayıcıya eposta ile bildirim yapılır. Taleple ilgili randevu planlaması, iş yapıldıktan sonra memnuniyet araması yapılır.

 

Sakin ve Sahiplerle yapılan telefon görüşme kayıtları, yazışmalar, epostalar, mektuplar, uyarılar, evraklar, icra takip işlemleri sisteme kaydedilir ve gerektiği zaman kolayca erişilir.

 

İlişkilerle ilgili bağımsız bölüm, sahip, sakin, görevli personel, tedarikçi, tarih vb sıralı raporlar alınabilir. Durum sıralı listelerle açık talepler takip edilir. Randevu listeleri ile unutulmalar önlenir. Görevli performans raporları alınabilir.

Bakım ve Arıza

Toplu Yaşam Alanlarında kullanılan Asansör, Havuz, Jenaratör, Yangın Söndürme Cihazı vb. ekipmanın planlı bakımlarının takibi, raporlanması, arızaların kayıt ve takibinin yapıldığı modül.

 

Ekipmanlarla ilgili periyodik planların bakımların takip edilebilmesi için bakım plan formları hazırlanır. Her ay hangi bakımların yapılacağı listelerle takip edilir.

 

Bakım yapıldığı zaman da bakım ile ilgili rapor bilgileri sisteme girilir.

 

Arızalarla ilgili de arıza kaydı açılır ve tamir yapıldıktan sonra da arıza raporu doldurulur.

 

Bakım planları, bakım raporları ve arıza kayıt ve raporları ile ilgili detaylı listeler alınır (Tarih sıralı, tedarikçi sıralı, ekipman sıralı vb)..

Doküman Yönetimi

Yönetim ile ilgili çeşitli dokümanların (duyurular, sözleşmeler, işyeri ve personel belgeleri, hukuk belgeleri, yönetim kurulu toplantı tutanakları, genel kurul rapor ve tutanakları vb.) hazırlanması, arşivlenmesi ve erişimi ile ilgili modül.

 

Yazılımda bulunan doküman şablonları ile hızlı bir şekilde ilgili dokümanlar oluşturulur ve arşivlenir.

 

Dokümanlara değişik liste ve raporlarla erişilir: (Duyurular, Toplantı Tutanakları, Sözleşmeler, Bilgi Bankası, Bağımsız Bölüm sıralı, Tarih sıralı, Tedarikçi sıralı, doküman tipi sıralı vb listeler)

Kayıtlar

 • Hukuki Dokümanlar
  • İcra Takip Dilekçesi
  • İpotek Koyma
  • Rahatsız Eden Komşu
  • Haksız Müdahale
  • Ortak Yerlere Tecavüz
  • Vilayete Şikayet
  • Yönetici Tayini
 • İş Yeri ve Personel
  • İşyeri Bildirgesi
  • Personel Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
  • Personel Sigortalı Hesap Fişi
  • Personel Sigortalı İşe Giriş Belgesi
  • Personel Sigortalı Bildirim Belgesi
  • Personel İbranamesi
  • Personel Vizite Kağıdı
  • Kapıcı Talimatnamesi
 • Sözleşmeler
  • Yönetici Sözleşmesi
  • Asansör Bakım Sözleşmesi
  • Dış Cephe Sözleşmesi
  • Güvenlik Sözleşmesi
  • Kapıcı Sözleşmesi
  • Kazan Bakım Sözleşmesi
  • Kira Kontratı Özel Maddeleri
 • Yönetim Kurulu
  • Toplantı Tutanağı
  • Denetim Kurulu Raporu
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
  • Apartman İşletme Projesi Örneği
  • Kat Malikleri Kuruluna Davet Mektubu
 • Genel
  • Bilgi Formu
  • Genel Doküman

Cari Hesaplar ve Muhasebe

Aidat ve borç tahakkuk, gecikme zammı tahakkuk, bütçe girişi, tahsil, tediye, mahsup girişlerinin yapıldığı ve cari hesaplar ve muhasebe hesapları ile ilgili detaylı raporların alındığı modül.

 

Tahakkuk işlemleri daire tipi, m2, kişi sayısı, arsa payı gibi değişik kriterlere göre tanımlanır. Aidat, yakıt, su, genel gider, yatırım vb. tahakkukları kolay ve hızlı bir şekilde yapılır. Tahakkuklarla ilgili muhasebe mahsuplarını program otomatik olarak hazırlar.

 

Sakin ve cari hesaplarındaki aidat, yakıt, yatırım, sıcak su vb hesaplar ayrı ayrı tutulur ve raporlanır (her sakinin ne kadar aidat, ne kadar yakıt, vb borcu olduğu izlenebilir)

 

Kasa işlemleri tahsil ve tediye mahsupları ile diğer muhasebe işlemleri (banka, gelirler, giderler, hesaplar arası işlemleri vb) mahsup formları ile sisteme kaydedilir. Kasa ve Banka hesapları, Gelir/Gider hesapları, mizan, muavin, işletme defteri raporları alınabilir.

 

Tahmini ve planlanan ödemelerin takibi ile yönetimin nakit akış planları yapılabilir. Örneğin tedarikçilere yapılacak ödemeler, muhtasar vb vergilerin yatırılma tarihleri ve tutarları sisteme girilerek unutulmalar önlenir.

Bütçe modülü ile tahmini işletme projesi hazırlanır. Mukayeseli bütçe raporları alınabilir.

 

Bağımsız bölüm sahipleri ve sakinlerinin cari hesapları ayrı ayrı alınabilir. Cari hesap mizanı, muavini, ekstresi, gecikme zammı raporu ve gecikme zammı ekstresi hazırlanabilir. Her ay gecikme zammı borçlandırmaları otomatik olarak yapılabilir.

 

Tedarikçi/Servis Sağlayıcı Cari Hesapları takibi yapılabilir ve hesap dökümü alınabilir.

 

Bağımsız bölüm Sahip ve Sakinleri kendi şifreleri ile Internet üzerinden cari hesap detaylarına erişebilirler.

Tedarikçiler ve Satın Alma İşlemleri

Mal veya hizmet alınan tedarikçi firmaların detaylı bilgilerinin tutulduğu ve satın alma talep ve siparişlerinin takip edildiği modül.

 

Toplu Yaşam Alanları’ndaki güvenlik, bakım-onarım, tedarik vb. işler için hizmet alınan tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firmaların ve yetkililerinin bilgileri tutulur ve listelerle erişilir.

 

Satın alma taleplerinin detayları, taleple ilgili alınan teklif detayları, seçilen teklif bilgileri sisteme girilerek satıan alma işlemlerinin şeffaf bir şekilde takibi sağlanır.

Olay ve Güvenlik Yönetimi

Olayların (güvenlik ihlali, hırsızlık, kavga vb) ve gözlemlerin kayıt altına alınması, ve takibi, gelen ziyaretçilerin güvenlik açısından kimlik kayıtlarının tutulması ile ilgili modül.

 

Olay kayıt formu ile olayların kaydedilmesi ve sonuçlanana kadar takibi yapılır ve raporlanır. Ziyaretçi takip formu ile de gelen ziyaretçilerin kayıt ve takibi yapılır.

Üyelik ve Rezervasyon

Toplu Yaşam Alanları’ndaki Havuz, Spor Tesisi, Restoran, Cafe gibi sosyal alanların üyelik işlemleri ve rezervasyonların takibi için modül.

 

Toplu Yaşam Alanları’ndaki tesislerin üye bilgileri kaydedilir ve raporlanır. Ayrıca tesislerdeki tenis sahası vb alanların rezervasyon kayıt ve takibi yapılır.