Başa Dön
 

Kalite Yönetimi

 > Kağıtsız Ofis > Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

TeamWork KALİTE, ISO 9000, 9001, 14000, QS-9000, AQAP gibi kalite sistemlerinde kullanılan tüm doküman ve kayıtların organizasyon ve kontrolü ile kağıtsız bir kalite sistemi kurmanızı ve yönetmenizi sağlar.

 

TeamWork KALİTE, toplam kaliteyi hedefleyen diğer TeamWork çözümleri (CRM, SATINALMA, DOKÜMAN YÖNETİMİ, TEKNİK SERVİS) ile entegre bir şekilde çalışır, ve kaliteyi oluşturan tüm iş süreçlerini kontrol altına alır.

Kalite Dokümanları Yönetimi

 • Kalite dokümanlarının organizasyon ve yönetimi için TeamWork DOKÜMAN YÖNETİMİ modülü kullanılır.
  • Kalite El Kitabı
  • Ürün Planları, İş Akışları
  • Prosedürler, Talimatlar
  • Duyurular, Sirkülerler
  • Toplantı Notları
 • TeamWork DOKÜMAN YÖNETİMİ, Kalite sistemlerinin doküman organizasyon ve kontrol gereksinimleri ile uyumludur (Versiyon kontrolü, doküman hayat döngüsü izlenmesi, elektronik onay sistemi, kontrollü dağıtım, kontrollü kopya, vb).
 • TeamWork DOKÜMAN, kalite sistemi dışındaki dokümanların da bilgisayar ortamında tutulmasına ve paylaşımına imkan sağlar.

Düzeltici – Önleyici Faaliyetler (DÖF)

 • Düzeltici ve Önleyici faaliyet kaydı açılması
 • DÖF ile ilgilenecek İş grubu ve görevli seçimi
 • DÖF formlarının e-mail ile ilgililere dağıtımı
 • DÖF ile ilgili iş atamaları yapılması (İŞ TAKİP Modülü ile)
 • DÖF Sonuçlanana kadar takibi ve raporlanması
 • DÖF istatistikleri

Uygunsuzluk Kayıtları

 • Uygunsuzluk yer ve tiplerinin tanımlanması
 • Uygunsuzluk kayıtlarının girilmesi, dönemsel bazda raporlanması
 • Uygunsuzluktan DÖF oluşturma

Kalite Hedefleri Takibi

 • Dönemsel kalite hedeflerinin tanımlanması,
 • Hedeflerin sonuçların kayıt ve raporlanması

Denetim Kayıtları

 • Denetim planlarının yapılması,
 • Denetim raporlarının kayıt ve raporlanması

Yönetim Toplantıları

 • Yönetim gözden geçirme toplantı planlanması
 • Toplantı notlarının kaydedilmesi ve takibi.

Tedarikçi Değerleme

 • Tedarikçi hizmet ve teslimat değerlendirilmesi
 • Tedarikçilerin dönemsel değerlendirme raporları

Personel Kayıtları

 • Personelin özlük kayıtları
 • Personel Organizasyonu

Görev Tanımları

 • Görev tanımlarının hazırlanması, onaylanması ve yayınlanması

Eğitim Kayıtları

 • Personele verilen şirkete uyum eğitimleri ve diğer iç eğitim kurslarının planlanması.
 • Eğitim katılım tutanak kayıt ve raporlanması

Eğitim Anketleri

 • Personele verilen iç eğitim anket sonuçları
 • Müşterilere verilen dış eğitim anket sonuçları

Kalibrasyon Kayıtları

 • Ölçüm cihazlarının kalibrasyon işlemlerinin planlanması, Ölçümlerin kaydedilmesi ve raporlanması

Bakım Kayıtları

 • Makine ve cihaz periyodik bakım planlanması
 • Bakım raporlarının düzenlenmesi

Tasarım

 • Tasarım planları ve yapılacak işlerin takibi
 • Tasarım ile ilgili toplantı notları,
 • Tasarım doğrulama raporları

İşinize Sağladığı Faydalar

 • Kalite sistemi hazırlamada ve kalite sistemi yönetiminde kolaylık
 • Kalite dokümanlarına hızlı, kolay, güvenli erişim
 • Kağıtsız Ofis ortamı
 • Kağıt belge kullanımında tasarruf
 • Bilgi güvenliği
 • Elektronik iş akışı ve onay sistemi ile zaman tasarrufu
 • Düzeltici önleyici faaliyetlerde verim artışı
 • İyileştirme gereken işlemlerin kolay tespiti
 • Yönetim sisteminin verimliliğinde artış
 • Müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerde düzen
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • E-Mail sistemi ile entegrasyon