Başa Dön
 

Finans-Muhasebe

 > CRM-ERP > Finans-Muhasebe

Finans-Muhasebe

TeamWork Finans-Muhasebe modülü, özellikle yöneticilerin şirketlerinin finans durumunu kolaylıkla izleyebilmesi için geliştirilmiştir. Diğer muhasebe programlarında olmayan bir “bilgi alma kolaylığı” sağlar.

Faturalama ve Stok Kontrol

Satış ve alış faturaları, irsaliyeleri, üretim fişlerini, depolar arası transfer fişlerini ve rezerve fişlerini sistemde oluşturabilirsiniz. Bu işlemlerle ilgili stok hareket kayıtları otomatik olarak hazırlanır ve raporlanır.

 

Stoklarınızı depolar bazında ve toplam olarak izleyebilir, stok hareket raporlarını görebilir, FIFO ve ortalama maliyet raporları oluşturabilirsiniz. Müşteri temsilcileriniz teklif verirken veya sipariş hazırlarken stokların durumunu görebilirler.

Fatura ve İrsaliye

 • Satış Siparişinden Satış Fatura / İrsaliye oluşturulması
 • Alış Siparişinden Alış Fatura / İrsaliye oluşturulması
 • İthalat işlemleri için İthalat Faturası
 • İthalat faturasında gümrük vergisi hesaplama
 • Dövizli veya TL fatura girişi
 • Faturadan muhasebe’ye direkt entegrasyon
 • Fatura keserken cari hesap risk kontrolü
 • Faturada minimum kar marj kontrolü
 • Fatura ödeme planı girilebilmesi
 • Seri No ve lot takibi
 • Satış kota takibi ve raporlama
 • Satış prim hesaplama ve raporlama
 • Kıymetli evrak takibi .

Depo Fişleri

 • Ürün Rezervasyon fişi
 • Depolar arası transfer fişi
 • Üretime Çıkış Fişi

Üretim Fişleri

 • Üretim reçetesinden Üretim fişi oluşturma
 • Üretim maliyetlerinin girilmesi
 • Malzeme ve yarı mamullerin stoktan düşmesi
 • Proje bazında üretim raporları
 • Malzeme Gereksinim Planlama
 • Eksik malzeme listesi.

Satılan Malın Maliyeti

 • FIFO Maliyet hesabı
 • Hareketli Ortalama Maliyet hesabı
 • Ağırlıklı Ortalama Maliyet hesabı
 • FIFO ve Ortalama Envanter
 • Satış Karlılık Analizi

Satış Kota ve Prim Takibi

 • Satıcı ve Ürün Grup satış kota takibi
 • Prim hesap ve raporlama.

Fatura Raporlar

 • Satış ve Alış Ciro Raporları
 • Fatura listeleri (Tarih, cari hesap sıralı)
 • Müşteriye satışlar
 • Tedarikçiden alışlar
 • Alış siparişleri (Gelecek ürün/malzeme listesi)

Stok Raporlar

 • Stok Durum Raporları (Stok Kodu, ürün grup, depo, müşteri sıralı)
 • Stok hareket raporları (Stok Kodu, ürün grup, depo, müşteri, hareket tipi sıralı konsolide veya firma bazında)
 • Müşterideki ürünler
 • Dönemsel giriş – çıkış adetleri
 • Kritik seviye altındaki stoklar
 • Stok yaşlandırma raporu

Finans Yönetimi ve Muhasebe

Yöneticiler için hazırlanmış Finans Yönetimi ve Muhasebe modülü ile şirketlerinizin finansal ve muhasebe kayıtlarına kolay ve hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

 

Diğer TeamWork programları ile entegre olarak TL veya döviz bazında nakit varlıkları (kasa, döviz kasa, banka hesaplarını), faturaları, cari hesapları, çek ve senetleri, teminat mektuplarını, akreditifleri ve bütçenizi takip edebilir; geleceğe yönelik nakit akış tahminlerinden faydalanabilirsiniz.

Cari Hesaplar

 • Cari Hesap Mizan
 • Cari Hesap Ekstre
 • Dövizli Mizan, Ekstre
 • Risk Takibi
 • Cari Hesap Yaşlandırma
 • Mutabakat Mektubu
 • Taksitli ödeme takibi
 • Açık faturalar listesi

Finans Yönetimi

 • Gelir ve gider tahminleri
 • Nakit Akış Takibi (Firma bazında veya konsolide)
 • Varlıklar Listesi
 • Alacak Çek – Senet Takibi
 • Borç Çek – Senet Takibi
 • Teminat Mektup Takibi
 • Akreditif Takibi
 • Yönetime yönelik detaylı raporlar

Muhasebe Kayıtları

 • Mahsup, Tahsil, Tediye
 • Çek-Senet Bordro, Çek-Senet İşlem
 • Dövizli Hesap İşlemleri
 • Dövizli Hesaplar için otomatik nazım hesap fişleri
 • Otomatik Fatura entegrasyonu.

Resmi Defterler

 • Kasa, Yevmiye, Kebir

Bütçe Takibi

 • Her hesap için aylık veya 3’er aylık bütçe
 • Mukayeseli bütçe ve gerçekleşme raporları

Yönetime Yönelik Detaylı Raporlar

 • Firma ve Konsolide Bilanço, Gelir-Gider, Mizan
 • Dövizli Bilanço, Gelir-Gider, Mizan
 • Aylık Gelir-Gider Analizleri
 • Departman bazında gelir-gider raporları
 • Projelerle ilgili gelir-gider raporları
 • İlgili müşteri bazında gelir-gider raporları
 • Personel Masraf-harcama Raporları
 • Nakit ve döviz kasa hareketleri,
 • Banka hesap hareketleri
 • Detaylı Muavin Raporları

Analiz Raporları

 • Mukayeseli Bilanço (TL / Döviz)
 • Mukayeseli Gelir-Gider (TL / Döviz)
 • Dupont Analizi
 • Pentagon Analizi

KOMPLE ENTEGRE

 • TeamWork CRM, Satınalma ve Teknik Servis modülleri ile entegre olarak çalışır.
 • Tekliften satış siparişi, siparişten satış faturası, faturadan stok, cari hesap ve muhasebe kaydı oluşturulur.
 • Satınalma talepten alış siparişi, siparişten fatura, faturadan stok, cari hesap ve muhasebe kaydı oluşturulur.
 • Tek seviyeli entegrasyon: Fatura kaydedildiği anda ilgili cari hesap ve muhasebe fişi oluşturulur.
 • Faturada yapılan herhangi bir değişiklik anında cari hesaplarda ve muhasebe hesaplarında güncellenir

Müşteri/Tedarikçi Kayıtları

Müşteri ilişkileri kurmanın anahtarı doğru müşteri bilgilerine hızlı erişimdir. TeamWork düzenli müşteri kayıtları oluşturmanızı, bu kayıtlara çeşitli şekillerde erişmenizi ve sorgulamalar yapmanızı sağlar..

Kayıtlar

 • Müşteri, tedarikçi, bayi, vb. firmaların detaylı bilgi kayıtları
  • Adres, telefon, faks, e-mail, web adresi, vergi no, şube, fabrika adresler
  • Mali durum, kredibilite, bankalar, teminatlar, ürünleri, ticari çalışma şartları…
  • Özel notlar, ilave bilgiler, ekli dosya/resimler
 • Müşterilerde çalışan kişilerin detaylı kayıtları
  • Firmadaki görevi, departmanı, müdürü, sekreteri, telefonu, e-mail
  • Ev adresi, ev ve cep telefonu, e-mail, eş ve çocuk adları, doğum tarihi…
 • Firma ve Kişileri gruplandırma
  • Müşteri temsilcisi, sektör, firma grubu, özel grubu, satın alma grubu, önem derecesi, e-mail grubu, şehir, ilgili bayi…
 • Pazarlama aktivitelerinde kullanılmak üzere adres bankalarından alınmış e-mail adresleri
 • Firmayı ilgilendiren web adresleri
 • Önemli Telefonlar
 • Personel kayıtları

Listeler ve Erişim

 • Adres kayıtlarına, grup, özel grup, sektör, bölge, şehir-semt, kardeş firma, firma yetkilisi, müşteri temsilcisi, vb. sıralı erişim
 • Adres kayıtlarında detaylı sorgulama yapabilme (kayıtlar her kelimeye göre indekslidir)
 • Pazarlama aktiviteleri için çeşitli kriterlere göre seçilmiş firma ve şahıs listeleri
 • Bayram tebrik vb gönderimler için kişiye özel seçilenler listeleri

İşlemler

 • E-Mail liste yönetimi (Mail istemeyenler, vb.)
 • Müşteri telefonunun bilgisayar ile aranması
 • Müşterilerin Web sayfalarına hızlı erişim
 • Müşterinin diğer kayıtlarına bağlantılar (Faaliyetler, teklifler, satış siparişleri, faturalar, cari hesap, servis formları, bakım sözleşmeleri, vb.)

Ürün-Malzeme Kataloğu

Firmanızın satışını yaptığı ürün ve hizmetler, satın alınan malzemeler, hammaddeler, kullanılan yedek parçalar, üretim reçeteleri vb. ürün kataloğunda tanımlanır. Tanımlanan ürün, malzeme ve hizmetler teklif, satış siparişi, satın alma siparişi, fatura, üretim fişi gibi kayıtların girişlerinde kullanılır.

Ürün Kataloğu

 • Ürün kartları
 • Malzeme kartları
 • Hizmet kartları
 • Üretim Reçetesi
 • Ürün grup tanımları
 • Detaylı ürün bilgileri
 • Ürün resimleri
 • Değişik dövizlerle çalışabilme
 • Muhasebe hesap bağlantıları

Listeler

 • Satış Fiyat listeleri
 • Alış Fiyat ve kar marj listeleri
 • Üretim Reçeteleri
 • Üretim operasyon, istasyon, tezgah listeleri
 • Alış fiyatlarında ve reçetelerde okuma yetki sınırlaması

Üretim-Malzeme Kataloğu

 • Mamul, Yarı Mamul, Ara Malzeme kartları
 • Üretim Reçeteleri
 • Operasyon Tanımları
 • İş İstasyon Tanımları
 • Fason Tanımları
 • Tezgah-Makine Tanımları
 • İşgücü (Operatörler) Tanımları

Güncelleme

 • Tedarikçilerden Excel ortamındaki gelen ürün/yedek parça vb. fiyatlarının otomatik güncellenmesi
 • Fiyatlarda toplu değişiklikler yapabilme imkanı