Başa Dön
 

Toplantı Yönetimi

 > Kağıtsız Ofis > Toplantı Yönetimi

Toplantı Yönetimi

İş takip yazılımı ile beraber çalışan TeamWork Toplantı Yönetimi modülü ile toplantıların düzenlenmesi, tartışılan konuların, alınan kararların ve kararlarla ilgili yapılacak işlerin kaydedilmesi ve takibi sağlanır.

 

Unutulan toplantı kararları, unutulan işler geride kalır. Hem toplantıları kayıt altına alarak kurumsal hafızanıza eklersiniz, hem de kararların ve işlerin izlenmesi sayesinde toplantılardan daha faydalı sonuçlar elde edersiniz.

Toplantı Yönetimi

  • Şirket içinde düzenli yapılan Satış, Pazarlama, Finans, Kalite, Servis vb. toplantılarının kayıt altına alınmasını ve izlenmesini sağlar.
  • Yapılan her toplantı ile ilgili kayıt tutulur.
  • Toplantı planlaması yapılabilir, toplantı davetleri gönderir.
  • Toplantıya katılanlar, toplantı notları, toplantıda alınan kararlar kaydedilir.
  • Toplantı ile ilgili veya alınan kararlarla ilgili iş ataması yapılır.
  • Toplantı kararları ve verilen görevler geriye dönük olarak toplantı tarihleri altında izlenebilir.

Entegrasyon

  • Tüm TeamWork uygulamaları içinden veya e-posta uygulaması içinden iş atanabilir. Görevle ilgili TeamWork dokümanına Görev formu içinden bir tıklama ile erişilebilir.