Başa Dön
 

Personel Formları

 > Kağıtsız Ofis > Personel Formları

Personel Formları

Personel formları uygulaması ile şirketinizdeki onaya tabi tüm personel formlarını ve ilgili süreçleri takip edebilirsiniz.

Parasal Formlar

 • Maaş Avans Talep
 • Maaş Avans Kapatma
 • İş Emri Avans Talep
 • İş Seyahat Avans Talep
 • İş Avansı Kapatma
 • Masraf Listesi
 • Harcirah
 • Fazla Mesai
 • Personel Hesap Hareketi

İzin Formları

 • Yıllık İzin
 • Ücretli İzin
 • Ücretsiz İzin

Güncel Formlar

 • Dış Eğitim Talebi
 • Sertifika
 • Personel’e Mektup
 • Görev Seyahat Bildirimi
 • Görev Değişiklik

Performans Değerlendirme

 • Değerlendirme Formu (Ast)
 • Değerlendirme Formu (Üst)
 • Değerlendirme Formu (Eşdeğer)

Personel Alım

 • Personel Alım Talep
 • Personel Alım Onay
 • İşe Başlama
 • Şirkete Uyum Eğitim Formu
 • Deneme Süresi Başlama
 • Deneme Süresi Sonu
 • Zimmet

Personel Çıkış

 • İş Çıkış
 • Çıkış Görüşme
 • Çıkış Amir Görüşü
 • Zimmet İade

Diğer Formlar

 • Araç Takip Formu
 • Öneri Formu

Personel Formları Onay Sistemi

Personel Formları İş Akışı

 • Şirketinizde kağıtsız ofise bir adım daha yaklaşmanıza olanak sağlar.
 • Şirket içinde kullanılan her form için onay prosedürü ve iş akış sistemi firma ihtiyaçlarına uygun olarak tanımlanır.
 • Onaylama sırası
  • seri (onaylayıcı onay verdikten sonra bir sonraki onaylayıcıya gönderilmesi)
  • paralel (tüm onaylayıcılara aynı anda gönderilmesi)
  • veya seri ve paralel karışımı olabilir.
 • Kullanıcılar, şirket içinde kullanılan izin, avans, masraf, demirbaş talebi, şikayet, öneriler ve benzeri formların bilgisayara girişini yapar ve onaya gönderir.
 • Form e-mail yoluyla onaylayıcılara iletilir.
 • Onaylayıcılar kendilerine gönderilen onay taleplerini e-postaları içinden bir butona tıklayarak formları açıp incelerler ve uygunsa onaylarlar.
 • Onaylanan formlar işleme alınır.
 • Form onaylanınca talep edene ve istenirse diğer onaylayıcılara sonucu bildiren bir e-mail gönderilir.
 • Personel sadece kendisi ile ilgili formları görebilir.
 • Herhangi bir formun onay durumu anında izlenebilir (Durum raporu).

Listeler

 • Formlar çeşitli listelerle incelenir
  • Talep edene göre
  • Konusuna göre
  • Tarihe göre
  • Onaylayıcı adına göre
  • Onay durumuna göre
 • Hesap listeleri
  • Personel Cari Hesabı
  • Personel Avans hesabı
  • Personel Avans Bakiyesi
  • İş Avansları
  • Maaş Avansları
 • İzin ve Mesai Listeleri
  • İzin planlama ve takip
  • İzin Toplamları
  • Yıllık İzinler
  • Ücretli İzinler
  • Ücretsiz izinler
  • Mesai listesi
 • Performans Değerlendirme
  • Değerlendiren sıralı
  • Değerlendirilen sıralı