Başa Dön
 

İş Takip

 > Kağıtsız Ofis > İş Takip

İş Takip

Şirketinizde satış, pazarlama, üretim, bilgi işlem, hizmet, finans, vb. bölümlerde yapılacak işlerin bilgisayar ortamında takibine imkan sağlar.

 

İşlerin ve görev atamalarının kolay bir şekilde girilmesi, e-posta ile bilgilendirme ve hatırlatma sayesinde işleriniz takipsiz kalmaz.

TeamWork İŞ TAKİP ile İşlerinizi Düzenle Takip Edin

Günümüzde birçok işyerinde görevlendirilmeler telefon açarak veya e-posta ile talimat göndererek yapılmaktadır. Ancak yoğun iş ortamında bu şekilde verilen görevler veren ve verilen tarafından unutulabilmekte, işler sonuçsuz kalabilmektedir.

 

TeamWork İŞ TAKİP VE TOPLANTI YÖNETİMİ Yazılımı ile görevlendirmeler kolay ve düzenli bir şekilde yapılmakta, izlenmekte, otomatik bilgilendirmeler ve hatırlatmalar ile unutkanlıklar önlenmektedir.

 

Ayrıca şirketlerde düzenli yapılan satış, pazarlama, kalite, finans vb toplantılar da kayıt altına alınmakta, toplantıda görüşülen konular, alınan kararların ve yapılacak işler düzenli bir şekilde izlenmektedir.

İş Takip İle Yönetici ve Personel Verimlilik Artışı

TeamWork İş Takip Yazılım kullanımına geçerken, danışmanlığımız altında şirketinizdeki bütün standart işler, bu işlerin standart süreleri ve bu işleri yapacak iş grupları (bölümler) ve bilgilendirilecekler tanımlanır.

 

Herhangi bir yönetici veya çalışan bir iş arkadaşına görev vereceği zaman yeni yapılacak iş kaydı açar ve standart işlerden birini seçer (veya yeni iş girer). İş süresini, önceliğini, iş tanımında belirtilenden farklı ise yapacak kişiyi ve varsa ilgili müşteri ve projeyi seçer.

 

Yapılacak iş kaydedildiği zaman artık o iş TeamWork yazılımının sorumluluğuna girmiştir. Görev veren işi unutsa bile sistem iş yapılana kadar işi takip eder.

 

Görevliye ve ilgili kişilere (bölüm müdürüne, proje sorumlusuna, müşteri temsilcisine vs) otomatik mailler gönderilir. İş durum değişiklik raporları ve işin sonuç raporu e-posta ile ilgililere dağıtılır. İşin bitmesine bir süre kala ve işin geciktiği her gün görevliye hatırlatma e-postaları gönderilir. Ayrıca yazılım ana menü sayfasında kullanıcının üzerindeki işler ve başkalarına atadığı işler gösterilir.

 

İlişkili yan işler, alt işler, tekrarlayan işler vb kolayca tanımlanır ve beraberce takip edilir.

 

Çeşitli raporlarla açık ve kapalı işler izlenir; Kimin veya hangi bölümün üzerinde daha çok iş var, kimler işi süresinde bitirmiş, müşterilerle ilgili ne işler yapılmış, hedef tarih ve kritik tarihe göre sıralı işler vb…

 

İş takip yazılımı sonrası iş yapış şeklinizde ve iç haberleşmelerde düzen sağlanır, yöneticilerin ve personelin verimliliği artar, unutulmayan işlerden dolayı müşteri ve gelir kayıpları önlenir.

İş ve Görev Atama

 • Şirkette standart işler, ilgili departman ve görevlisi önceden tanımlanır.
 • Görevler iş listesinden seçilerek veya yeni giriş yapılarak atanır.
 • İş grubuna, kişiye veya kendinize iş / görev atanabilir.
 • İş atanınca görevli ve ilgili kişilere e-posta gönderilir.
 • Atanan kişi görevi başka bir kişi veya iş grubuna atayabilir.
 • Kimlerin kimlere iş ataması yapabileceği yetki tanımlamaları ile kısıtlanabilir.
 • Gizli iş ataması yapılabilir (İlgili formu sadece görevli ve görev veren görebilir.)
 • Yapılacak iş için Hedef başlangıç, hedef bitiş ve kritik tarih (ihale tarihi vb.) tanımlanabilir.
 • Görev formları içine Word, Excel, Powerpoint vb. dosyalar eklenebilir.
 • İşler proje bazında ve ilgili müşteri bazında takip edilebilir.
 • İlişkili işler girilebilir ve birlikte izlenebilir.
 • Tekrarlayan işler “İşi Tekrarla” işlemi ile girilir.
 • Yapılacak işleri kimlerin görebileceği yetki tanımlamaları ile belirtilir.

İş Takibi

 • Görevli kişi, görevlendirme e-posta’sı içindeki bağlantıyı tıklayarak görev bilgilerine erişir.
 • Kullanıcılar kendilerine atanan işleri ve kendilerinin başkasına atadığı işleri TeamWork ana menüsünde “İşlerim” ve “Verdiğim İşler” listelerinde izleyebilirler.
 • Görevli kişi, iş ile ilgili aşamaları kaydeder. İşin aşaması (durumu) değiştiğinde görev veren ve ilgililer e-posta ile bilgilendirilir.
 • Görev tamamlanınca görev veren ve ilgililer e-posta ile bilgilendirilir.
 • Ortak ajandada işlerin başlangıç ve bitiş tarihleri gösterilir.

Hatırlatma

 • Bitiş tarihi yaklaşan işlerle ilgili hatırlatma e-posta’ları gönderilir.
 • Hedef tarih geçmiş ve halen tamamlanmamış olan görevlerle ilgili görevliye ve görev verene, hatırlatma e-posta gönderilir.
 • İptal edilen, reddedilen ve bitirilen görevlerle ilgili kişilere e-posta gönderilir.
 • Görevin tüm aşamaları, kimlere E-Posta gönderildiği, başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili detaylı günce kayıtları tutulur.

Raporlar

 • Açık İş Listeleri (Görevli, Görev Veren, İş Grup, İlgili Proje, İlgili Müşteri, Hedef Tarih, Durum sıralı listeler.)
 • Kapanmış İş Listeleri (Görevli, Görev Veren, İş Grup, İlgili Proje, Müşteri, Hedef Tarih, Durum sıralı listeler.)
 • Görevli performans listeleri (İş adetleri ve İşler zamanında yapılmış mı?)
 • Görevlerle ilgili kelime bazında aramalar yapılabilir..

Duyurular

 • Şirket içinde bilgilendirme amaçlı duyuru yapılabilir.
 • Duyuru muhatapları tanımlanabilir ve kullanıcılar kendileri ile ilgili duyuruları görebilir.

Tanımlar

 • Standart İş Tanımları
 • İş Grupları, grup müdür ve personeli
 • İş Kategorileri ve İş Tanımları
 • İş Aşama (Statü) Tanımları
 • Öncelik Tanımları