Başa Dön
 

Dava Dosya Takibi

 > Hukuk > Dava Dosya Takibi

Dava Dosya Takibi

Dava dosyalarını, dosyalardaki evrak ve dilekçeleri, duruşma zabıtlarını, tebligatları, dosyanın geçirdiği aşamaları, duruşma tarihlerini, yapılacak işleri, fiziki dosyaya ihtiyaç kalmayacak şekilde kağıtsız bir çalışma ortamında takip edin…

Dosya İçeriği

Bir dava dosyasını açtığınızda dosya içindeki tüm bilgilere erişebilirsiniz: dosya genel bilgileri, taraflar, avukatlar, mahkeme bilgileri, üst mahkeme bilgileri, dosya ile ilgili tebligat, dilekçe ve evraklar, dosya aşamaları, duruşma tarihleri ve notları, yapılacak ve yapılmış işler, dosya kapak hesabı, dosya riski, dosya cari hesabı, masraflar, ücret tahakkukları vb.

Dosyalara Kolay Erişim

Aradığınız bir dosyayı bulmak çok kolay. Dosyalarınızı müvekkil, karşı taraf, avukat, mahkeme, üst mahkeme, bölge, müvekkil grup sıralı vb. değişik dosya listelerinden kolayca erişip açabilirsiniz. Derdest, kararlı ve infaz dosyalarınıza ayrı listelerden erişebilirsiniz..

Dosya Aşamaları

Dava dosyalarınızdaki değişik aşamaları (dava açıldı, tebligat yapıldı, deliller sunuldu, bilirkişi raporu geldi, dava sonuçlandı, temyize gidildi, vb.) ve aşama ile ilgili notları kaydedebilirsiniz. Dosya durum listesinde tüm aşamaları ve tarihleri izleyebilir bu raporu kolayca müvekkilinize e-posta ile gönderebilirsiniz.

Dosya Tarihler

Dosya ile ilgili tüm tarihleri kaydedebilirsiniz (Duruşma, Takip, İtiraz, İnceleme, Karar, Haciz, Satış, vb.). Duruşma günlerini tarih sıralı (tüm büronun duruşmaları) veya avukatların duruşmaları olarak ayrı listelerde izleyebilirsiniz. Tarihleri ortak ajanda listesinde veya kendi kişisel ajandanızda görebilirsiniz.

Yapılacak İş Takip Sistemi

İş Takip Sistemi ile dava dosyası ile ilgili tüm işleri düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Yapılacak işlerin ataması yapıldıktan sonra iş takip sorumluluğunu TeamWork sistemi ele alır ve iş listeleri ile ve otomatik hatırlatma e-postaları ile işi sonuna kadar takip eder. (ek bilgi için tıklayınız)

Dava Hesap Detayı

Dava dosyasında parasal talep varsa, müddeabih ve ıslah tutarları, faizli tutarlar, dosya riskleri, vekâlet ücretleri, masraf toplamları vb. hesaplanır, hesap özetinde gösterilir ve raporlanır.

Dosya Cari Hesabı

Dava dosyası ile ilgili avukatlar tarafından girilen masraf beyanları, vekalet ücreti tahakkukları ve müvekkilden yapılan ödemeler hem dava dosyası cari hesabına, hem de müvekkil cari hesabına otomatik olarak işlenir.

Çalışma Saatleri Takibi

Herhangi bir dava dosyasında çalışma süresini program kronometre ile hesaplar ve gösterir. Saat rapor modülüne bu saatleri kolayca kaydedip, dosya ve avukat çalışma saatlerinizi izleyebilir, müvekkillerinize raporlayabilirsiniz.

Dosyaya Evrak Kaydetme

Dosyalarda dört çeşit evrak/belge kayıt edebilirsiniz:

  • Programın hazırladığı evraklar (programdaki yüzlerce şablondan hazırlanan dilekçeler)
  • Avukatlarınızın Word, Excel gibi programlar kullanarak hazırladığı evraklar (dava dilekçesi, cevap dilekçesi, vb.)
  • Taranmış belgeler (duruşma zaptı, tebligat gibi evraklar)
  • Dosya ile ilgili gelen veya gönderilen e-postaların kopyaları

Bu evraklara istediğiniz zaman dosyalarından erişebilirsiniz.

Evrak Hazırlama

Programda tanımlı 100’ü aşkın evrak şablonunu kullanarak dilekçe, talep, ihtarname, vb. evrakları kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Program müvekkil, karşı taraf, mahkeme ve benzeri bilgileri şablonun içine otomatik olarak yerleştirir. Programın hazırladığı evraklarda değişiklik ve eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca tanımlar bölümündeki şablonları kendinize göre değiştirebilir veya yeni evrak şablonları ekleyebilirsiniz.

UYAP Uyumlu

Programda hazırlanan evraklar, dilekçeler, müzekkereler tek tıklama ile UYAP Editör programına, UYAP Editör programı içinden de E-İmza ile UYAP’a gönderilir.

Tebligat Takibi

Gelen Tebligat taranarak sistemdeki ilgili dosyaya kaydedildiğinde dosyanın sorumlu ve takip avukatına otomatik olarak e-posta gönderilir. Bu sayede büro dışında iken bile tebligatlardan haberdar olur ve gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Evrakların Otomatik Gönderilmesi

Yeni bir evrak kaydedildiğinde (duruşma zaptı vb.) ilgili evrak (isterseniz) müvekkile otomatik gönderilir. Yeni tebligat kaydedilince ilgili avukatlara ve müvekkile otomatik mail ile gönderilir. Bu sayede siz unutsanız bile bilgilendirmeler otomatik yapılır.

Evrak Onay Sistemi

Hazırladığınız bir evrakı (örneğin dava dilekçesini) diğer avukat arkadaşlarınızın da inceleyip onaylamasını isterseniz büro içinde bir iş akışı başlatabilirsiniz. Evrak iş akışına uygun şekilde büro içinde e-posta ile onaya gönderilir, onaylayıcılar gelen e-posta içindeki bağlantıyı tıklayarak ilgili evrakı açar ve incelemesini yaptıktan sonra onaylayabilirler.

Detaylı Yetkilendirme

Programda detaylı bir yetki kontrolü vardır. Bir dosyada sadece o dosyanın avukatları çalışabilir. Müdürler veya ortaklar yetki verilirse tüm dosyaları görebilirler veya içinde çalışabilirler.

Cari hesap ve muhasebe raporlarını görmek özel yetkiye tabidir. Müvekkiller (erişim verilmiş ise) sadece kendi dosyalarını görebilirler. Herhangi bir kayıt silme özel yetkiye tabidir, yanlışlıkla silinmiş kayıtlar geri alınabilir.

Teminat Takibi

Dava dosyası ile ilgili yatırılan nakit teminat ve teminat mektuplarını kaydedebilir ve izleyebilirsiniz.