Başa Dön
 

SatınAlma

 > Emlak > SatınAlma

Satın Alma

TeamWork, satın alma bölümünün tüm kayıt ve işlemlerinin kağıtsız bir ofis ortamında takip edilmesini ve izlenmesini sağlayarak verimli ve düzenli bir satın alma yönetimi oluşturur.

 

TeamWork SATINALMA, tek başına veya TeamWork CRM ve TeamWork FİNANS uygulaması ile entegre olarak kullanılabilir.

Satınalma İş Akışı

Uygulama ile satın alma taleplerinin bilgisayara girilmesinden alımın gerçekleşmesine kadarki tüm firma içi süreçlerini düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz:

 • Satın alma taleplerinin bilgisayara girilmesi, onaya gönderilmesi,
 • Onaylandıktan sonra tedarikçilere teklif taleplerinin gönderilmesi,
 • Gelen tekliflerin otomatik olarak bilgisayara kaydedilmesi,
 • Gelen tekliflerin incelenerek en uygun teklifin seçilmesi,
 • Seçilen tekliften satın alma siparişi oluşturulması, siparişin şirket içinde onaya gönderilmesi,
 • Siparişin karşı firmaya gönderilmesi
 • Alış faturalarının sisteme kaydedilmesi

Hızlı Fiyat Araştırma

 • Hızlı Fiyat Araştırma Formu satın alma bölümüne E-Mail ile gönderilir.
 • Satın alma yetkilisi formu tedarikçilere E-Mail ile gönderir.
 • Gelen fiyat bilgisi talep eden kişiye E-Mail ile gönderilir.

Satınalma Talebi

 • Ürün, malzeme veya hizmet alımı için Satınalma Talep Formu doldurulur ve onaya gönderilir.
 • Talep formunda satın alma bütçesi, depo/iş merkezi, departman, proje belirtilir.
 • Talep formu şirket içinde e-mail ile dağıtılır ve elektronik imza ile yetkililerce onaylanır.
 • Onaylar tamamlanınca satın alma işlemleri başlatılır ve talep eden kişiye onay sonucu bildirilir.

Teklif İsteme

 • Teklif istenecek tedarikçiler, satın alma grup sıralı, sektör sıralı veya alfabetik firma sıralı listelerden seçilebilir.
 • Seçilen firmalara bir tuşla (e-mail veya faks ile) Teklif İsteme talepleri gönderilir.

Gelen Teklifler

 • E-mail ile gelen teklifler ve fiyatlar sisteme otomatik olarak kaydedilir.
 • E-Mail veya faks ile gelen teklifin bir kopyası gelen teklif formunda saklanır.
 • Kağıtta gelen teklifler taranarak kaydedilir.
 • Mukayeseli gelen teklifler raporundan veya en uygun 3 teklif raporundan en cazip teklif seçilir.
 • Bir talep ile ilgili tüm teklifler ve detayları kolaylıkla izlenebilir.

Satınalma Siparişi

 • Seçilen tekliften otomatik olarak Satınalma Siparişi hazırlanır.
 • Satınalma siparişinde satın alma bütçesi, depo/İş merkezi, departman, proje belirtilir.
 • Satınalma siparişi şirket içinde onay ve işlem için e-mail ile dağıtılır.
 • Onaylanan Satınalma Siparişi e-mail, mektup veya faks ile tedarikçi firmaya gönderilir.
 • Satın alma, depo, teslimat, finans vb. birimleri sipariş ile ilgili işlemleri bilgisayarda yaparlar.
 • Siparişten alış faturası oluşturulur. (Finans Modülü ile)

Satın Alma Bütçe Takibi

 • Satın alma bütçelerin belirlenmesi
 • Bütçenin onaya gönderilmesi
 • Bütçe gerçekleşme raporları

İş Akışı Onay Sistemi

 • Onaylayıcılar veya işlem yapanlar onay e-mail’i içinden bir tuşa basarak ilgili talep veya siparişini açar ve elektronik imza ile onay verirler.
 • Satınalma Talep formu ve Satınalma Sipariş formu için onay ve iş akış sistemi firma ihtiyaçlarına uygun olarak tanımlanır.
 • Değişik tip ürünler (acil, malzeme, hizmet, demirbaş, vb.) için ayrı onay tanımları yapılabilir. Onaylar seri, paralel veya karışık olabilir.
 • Onay tanımında onaylayıcı, onay ve işlem seçenekleri, ikaz şekli, onay süresi vb. girilir.
 • Onaylayıcılar onayı duraklatıp değişiklik yapması için yazarına gönderebilir.
 • Onay sonuçlanınca veya reddedilince tanımlanmış ilgililere bilgi için e-mail gönderilir.
 • Belirlenen süre içinde onay verilmezse yetkili otomatik e-mail ile uyarılır.

Tedarikçi Değerlendirme

 • Kalite sistemlerinin standardına uygun olarak her sevkiyat için bir değerlendirme notu bilgisayara girilir. (Sevkiyatın zamanında gelmesi, fiyat uygunluğu, hasar durumu, vb.)
 • Tedarikçiler için (6 aylık, yıllık) genel değerleme raporları hazırlanır ve not verilir.

Raporlar

 • Satın alımın tüm aşamaları ile ilgili çeşitli raporlar alınabilir.
 • Satın alma süreç raporu (Talep, Teklif İsteme, Gelen Teklifler, Satın alma Siparişi)
 • Fiyat Araştırma Listesi
 • Mukayeseli gelen teklif listeleri
 • Beklenen ürün/malzemeler listesi
 • Tedarikçi, Müşteri, Talep eden ve Proje sıralı Satın alma Sipariş listeleri
 • Talep eden, talep tipi, proje sıralı Satın alma Talepler listeleri
 • Yıl, ay, tedarikçi, ürün grubu bazında satın alma ciro raporları
 • İthalat siparişleri
 • Tedarikçi, ürün grup, sipariş no sıralı satın alınan ürün/malzeme listeleri
 • Onay/işlem bekleyen talep ve sipariş formları
 • Satın alma Bütçe ve gerçekleşme listeleri
 • Tedarikçi Değerlendirme listeleri
 • Malzeme Giriş Kalite Kontrol sonuç listeleri.

İthalat Takibi

TeamWork, İthalat dosyalarının ve işlemlerinin bilgisayarda takip edilmesi ve izlenmesine imkan sağlar.

İthalat Dosya Takibi

 • Akreditifler, ithalat siparişleri ve her ithalat işlemi için bir dosya açılır.
 • Dosyada ithalat aşamaları ile ilgili tüm bilgiler,firmalar, tarihler, belge no.lar vb. kaydedilir.
 • Gümrük vergileri hesaplanır ve raporlanır.

Listeler

 • Açık ve kapanmış dosyalar (İhracatçı, müşteri, tarih sıralı)
 • Yoldaki/gümrükteki dosyalar, ödenmemiş dosyalar
 • Akreditifler (Banka, ihracatçı, müşteri sıralı)
 • Proforma ile satışlar ve komisyonlar
 • Dosya durum raporu
 • İthalat maliyetleri ve oranları raporu

Malzeme Giriş Kalite Kontrol

Satın alınan malzemelerin kalite kontrolünün yapılması için iş akışı oluşturur. Satın alınan malzemeler iş akışı ile laboratuar, test merkezi, kalite kontrol gibi birimlere yönlendirilir, kalite kontrol sonucu satın alma formuna kaydedilir.

Kalite Kontrol

 • Satın alınan malzemeler için Malzeme Giriş Kalite formu oluşturulur ve iş akışı ile kontrolleri yapacak birimlere yönlendirilir.
 • Değişik malzeme cinsleri için farklı kalite kontrol formları ve iş akışları oluşturulabilir.
 • Kontrol sonuçları satınalma siparişine kaydedilir ve listelerle raporlanır.

Listeler

 • Tedarikçi sıralı kontrol sonuçları
 • Malzeme cinsi sıralı kontrol sonuçları
 • Satınalma sipariş no sıralı sonuçlar
 • İşlem yapacak birim (Onaylayıcı) sıralı formlar
 • Malzeme kontrol istatistikleri

Tedarikçi Kayıtları

Satın alma işlemlerinde kullanılan tedarikçiler için dü­zen­li kayıtlar oluşturmanızı, bu kayıtlara çeşitli şekillerde erişmenizi ve sorgulamalar yapmanızı sağlar. (CRM kullanılıyorsa Müşteri ve Tedarikçi kayıtları aynı veritabanında kaydedilir.)

Kayıtlar

 • Tedarikçilerin detaylı bilgi kayıtları
  • Adres, telefon, faks, e-mail adresi, web adresi, vergi daire ve numarası, şube, fabrika adresleri…
  • Mali durum, kredibilite, banka hesapları, teminatlar, ürünleri, satınalma şartları…
  • Özel notlar, ilave bilgiler, ekli dosya/resimler
 • Tedarikçi Yetkililerinin detaylı kayıtları
  • Firmadaki görevi, departmanı, müdürü, yardımcısı, sekreteri, telefonu, dahili telefonu, e-mail adresi…
 • Tedarikçileri gruplandırma
  • Onaylı-Onaysız tedarikçiler, İlgili Satın alma Şefi, Satın Alma Grubu, sektörü, özel grubu, bölgesi,

Listeler ve Erişim

 • Tedarikçilere; satın alma grup, satın alma şefi, özel grup, sektör, bölge, şehir-semt, vb. sıralı erişim
 • Adres kayıtlarında detaylı sorgulama yapabilme (kayıtlar her kelimeye göre indekslidir)

İşlemler

 • Tedarikçi telefonunun bilgisayar ile aranması
 • Tedarikçilerin Web sayfalarına hızlı erişim

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

TeamWork, tedarikçilerle yürütülen tüm ilişkilerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanmasını sağlar.

Satın alma kadronuzun faaliyetlerini takip ede­bilir, verdiğiniz görevleri izleyeblir, tedarikçilere periyodik ziyaret planlamaları yapabilir, ziyaret sonuçlarını raporlayabilirsiniz.

 

TeamWork, tedarikçi ilişki kayıtları sayesinde tedarikçi ilişki sürecinin aksamadan devam etmesini sağlar.

 

İşten ayrılan bir Satın Alma Şefinizin tedarikçiler ile ilgili bilgileri şirketinizde kalır.

Tedarikçi İlişki Kayıtları

 • Faaliyet kayıtları (telefon, toplantı, ziyaret, tanıtım, vb.)
 • Yazışma kayıtları (E-Mail, Faks, mektup)
 • Satın alma siparişleri
 • Proje Satın Alım ve ilişkiler takibi.

Görev ve Çağrı Takibi

 • Tedarikçilerle ilgili yapılacak işlerin görevlendirme ve takibi
 • Tedarikçilerden gelen çağrıların izlenmesi

Planlı İşlemler

 • Periyodik ziyaret planlama ve takibi
 • Periyodik arama planlama ve takibi

Güncelleme

 • Tedarikçilerden Excel ortamındaki gelen ürün/yedek parça vb. fiyatlarının otomatik güncellenmesi
 • Fiyatlarda toplu değişiklikler yapabilme imkanı

Listeler

 • Satış Fiyat listeleri
 • Alış Fiyat ve kar marj listeleri
 • Üretim Reçeteleri
 • Alış fiyatlarında ve reçetelerde okuma yetki sınırlaması

Ürün Kataloğu

Firmanızın satışını yaptığı ürün ve hizmetler, satın alınan malzemeler, hammaddeler, kullanılan yedek parçalar, üretim reçeteleri vb. ürün kataloğunda tanımlanır. Tanımlanan ürün, malzeme ve hizmetler teklif, satış siparişi, satın alma siparişi, fatura, üretim fişi gibi kayıtların girişlerinde kullanılır.

 • Ürün kartları
 • Malzeme kartları
 • Hizmet kartları
 • Üretim Reçetesi
 • Ürün grup tanımları
 • Detaylı ürün bilgileri
 • Ürün resimleri
 • Değişik dövizlerle çalışabilme
 • Muhasebe hesap bağlantıları

Performans Değerlendirme

 • Satın alma personelinin tüm faaliyet, ziyaret, görev, satın alma siparişlerinin raporlanması
 • Bilgisayarda tüm faaliyetleri izlenen satın alma personelinin verimliliğinde artış

Tedarikçi İzleme

 • Tedarikçilerle ilgili tüm faaliyet ve kayıtlara tedarikçi, satın alma şefi, proje, tarih bazında erişim
 • Projelerle ilgili tüm faaliyet ve kayıtlara erişim