Başa Dön
 

Finans-Muhasebe

 > Hukuk > Finans-Muhasebe

Finans-Muhasebe

Hukuk Büro Finans/Muhasebe modülü ile masraflar, ücretler, tahsilatlar, müvekkil cari, personel cari, dosya hesabı ve muhasebe hesaplarınızı takip edebilirsiniz.

 

Bu modül bağımsız olarak da kullanılabilir, Dosya Takibi modülü ile entegre olarak da çalışabilir.

Masraf Beyanları

Dosyalarla ilgili yapılan masraflar için avukatlar masraf beyanı girerler. Masraf beyanları ilgili müvekkil ve personel cari hesaplarına otomatik olarak kaydedilir. Müvekkiller ile ilgili yapılan masraflar her an cari hesap raporlarından izlenebilir.

Müvekkillere Masraf Raporları

Müvekkillere değişik formatlarda (İki tarih arası, bölge, masraf tipi, vb kıstaslara göre süzerek) masraf raporları hazırlanabilir. Hazırlanan masraf raporları e-posta ile müvekkile gönderilebilir.

Ücret Tahakkukları

Avukatlık ücretleri için ücret (icra/dava kanuni vekalet ücreti, müvekkil sözleşme vekalet ücreti, aylık ücret vb) tahakkuk yapılır. Girilen ücret tahakkukları müvekkil cari hesabına ve gelir hesaplarına otomatik olarak kaydedilir.

Serbest Meslek Makbuzları

Serbest Meslek Makbuzu tek dosya için ayrı yada toplu dosyalar için ücret tahakkukları birleştirilerek oluşturulur ve yazıcıda bastırılır. Serbest meslek makbuzu KDV dahil/hariç, stopaj var/yok seçenekli hazırlanabilir. SMM tutarları ilgili müvekkil cari hesabına, stopaj ve KDV hesaplarına otomatik olarak kaydedilir.

Gelir Paylaşım Raporları

Büro gelirleri işi getiren, yöneten ve yapan avukatlara paylaştırılabilir ve bunlarla ilgili gelir paylaşım raporları alınabilir. Ayrıca kar merkezleri gelir-gider raporları alınabilir.

Dosya Tahsilat Takibi

İcra dosyalarında icradan veya haricen yapılan tahsilatlar ve borçluların ödeme taahhütleri sisteme kaydedilip takip edilir. Ayrıca borçlulara ödeme planları hazırlanabilir ve ödeme planındaki ödemelerin takibi yapılabilir.

Çek/Senet Takibi

Müvekkillerden veya borçlulardan alınan çek ve senetlerin takibi yapılabilir.

Teminat Takibi

Yatırılan teminatlar, müvekkil, merci ve dosya bazında takip edilir.

Müvekkil Cari Hesap Raporları

Müvekkil cari hesapları ile ilgili aşağıdaki raporlar alınabilir:

 • Cari Hesap Mizanı
 • Cari Hesap Muavin Raporu
 • Cari Hesap Masraf Listesi
 • Ücretler Listesi
 • Cari Hesap Ekstresi

Ekstrelerde Masraf, ücret, dosya tahsil, dosya ödeme kalemleri ayrı ayrı raporlanır. Hazırlanan masraf ve cari hesap özeti raporları basılı olarak yada e-posta ile müvekkile gönderilebilir. Müvekkil Portal ile müvekkiller Internet’ten cari hesaplarını izleyebilirler.

Dosya Hesap Raporları

Dosyaların hesapları ile ilgili aşağıdaki raporlar alınabilir:

 • Dosya Finansal Durum Raporu
 • Dosya Masraf Raporları
 • Dosya Ücret Raporu
 • Dosya Tahsilat Raporu
 • Dosya Teminat Listesi

Personel Cari Hesap Raporları

Personel “Cari Hesabım” listesi ile kendi cari hesabını izleyebilir. Yetkililer tüm personelin cari hesaplarını ve masraf listelerini izleyebilirler.

Hesap İşlemleri

Cari hesapları ve muhasebe hesaplarını etkileyen diğer işlemler de sisteme girilir: Personel avansları, Müvekkillerden alınan ödemeler, Kasa ve Banka hesap hareketleri, Tedarikçilere yapılan ödemeler, Büro masrafları (Kira, maaş, muhtasar, vb). Bu kayıtlar girildiği anda ilgili borç ve alacak hesaplarına kaydedilir.

Muhasebe Hesap Raporları

Muhasebe hesapları ile ilgili aşağıdaki çeşitli raporlar alınabilir:

 • Hesap Mizan, Muavin
 • Büro Gelir ve Gider Raporları
 • Kasa, Banka, Stopaj KDV Hesapları
 • Gelir gider Tahminleri
 • SMM/Fatura Raporu
 • Kar Merkezi Raporu

Muhasebe Kontrol Listesi

Muhasebe kontrol listesinde, aylık ve haftalık olarak, programa girilen tüm parasal hareketler görülebilir. Bu kayıtlar muhasebeci veya büro yetkilileri tarafından kontrol edilir. Kontrol edilen kayıtlar (geçmişe dönük değişiklik yapılmaması için) düzeltmeye kapatılır.