Başa Dön
 

Kurum İcra Dosya Takibi

 > Hukuk > Kurum İcra Dosya Takibi

Kurum İcra Dosya Takibi

Avukatlık Büronuzda Kurum icra dosyalarını takip ediyorsanız veya Kurum icra dosyaları takip işine girmek istiyorsanız doğru Çözüm: Yeni “TeamWork Kurum İcra” Yazılımı!

 

TeamWork Kurum İcra yazılımı ile hem idari takip aşamasındaki Çağrı Merkezi işlemlerini hem de icra takip süreçlerini verimli bir şekilde takip edebilirsiniz.

 

Yazılımımız Kurum İcra işinin gerektirdiği hız ve verimlik için çoklu işlemleri yoğun olarak kullanmaktadır.

 

Çoklu işlemler ile toplu dosya açma, aşamaları ilerletme, sorgulama sonuçlarını girme, dosyaları güncelleme, seçilen dosyalara müzekkere ve evrak hazırlama, toplu masraf, haciz, görüşme notu girme işlemleri sadece dakikalarınızı alır.

İcra Dosya

İcra dosyasında tüm bilgiler tek ekrandan izlenebilir: Borçlu Adres, telefon bilgileri, kapak hesabı, dosyanın hangi aşamada olduğu, takip kesinleşme durumu, tarihler, yapılan sorgulamalar, mal varlıkları, hacizler, tahsilatlar, masraflar, takip evrakları, müzekkereler, gelen-giden postalar, sms mesajları, vb…)

İdari Takip Aşaması (Çağrı Merkezi)

TeamWork Kurum İcra yazılımı İcra takibi öncesi dosyalarda idari takip işlemlerini yapmanıza imkân verir.

 

Çağrı Merkezi elemanı borçlu dosyasındaki tüm bilgilere tek bir ekrandan erişir. IP Telefonlar ile dosyadaki telefonları tıklayarak arayabilir, görüşme notlarını kolay giriş ekranı ile sisteme girebilir, sonraki aramaları ve işlemleri planlayabilirsiniz. Borçlulara SMS gönderimleri de yapabilirsiniz.

 

Borçlu için kolaylıkla ödeme planları yapabilir, ödeme taahhütleri ve tahsilatları sisteme girebilirsiniz.

Sanal Santral Entegrasyonu

TeamWork Kurum İcra yazılımı Invekto Sanal Santral yazılımı ile birlikte çalışır.

 • Borçlu dosyasındaki telefonlar tek tıklama ile aranabilir.
 • Gelen aramalarda otomatik olarak ilgili Borçlu dosyası açılır.
 • Dosya içinden arama ses kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

Büronuzda kurulacak Invekto Sanal Santral ile IP telefonlar ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

 • Gelen ve giden aramalarda Görüşme Ses Kayıtları
 • Karşılama mesajları ve yönlendirme
 • Gelen aramaları farklı kuyruklara yönlendirme
 • Telesekreter özelliği (mesaj kayıt ve mail ile mesaj)
 • Dahili Hatları canlı izleme
 • Detaylı görüşme raporları

Sorgulamalar ve UYAP İşlemler Entegrasyonu

TeamWork Kurum İcra yazılımı UYAP ile ilgili işlemler için Asist Yazılım programı ile birlikte çalışır.

 

Seçilen dosyalar Asist Yazılım programına UYAP işlemleri için gönderilir ve gelen sonuçlarla Kurum İcra yazılımındaki dosyalar güncellenir.

 

TeamWork – Asist yazılım entegrasyonu ile aşağıdaki UYAP işlemlerini yapabilirsiniz:

 • Dosya Sorgulama (Mernis, SGK, EGM, EGM Mahrumiyet, vb.)
 • Taraf Sorgulama
 • Safahat Sorgulama
 • Tahsilat/Reddiyat Sorgulama
 • PTT Barkod sorgulama
 • UYAP’ta Takip Açma
 • Toplu Talep oluşturma
 • Ödemeler (Baro pulu ve masraf avans ödeme)
 • Haricen tahsilat giriş
 • Vekil atama, vekalet gönderme

T.C. Kimlik Numarasına SMS

TeamWork Kurum İcra SMS modülü ile Borçluların T.C. Kimlik numaralarına veya cep telefonlarına toplu SMS mesajları gönderebilirsiniz.

 

Borçluların T.C. Kimlik Numaraları ile Telekom Operatörlerinden GSM sorgulamaları yapabilirsiniz.

Borçlu Dosyasına Kolay Erişim

Dosyaları Borçlu adı, T.C. Kimlik No, Abone No, Takip No, Esas Dosya No gibi alanlara göre süzebilir ve aradığınız dosyayı hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.

 

Ayrıca dosyalar içinde geçen her kelimeye göre indekslenir. Dosya içinde geçen herhangi bir kelimeye göre arama yaparak dosyayı bulabilirsiniz.

Aşama Takibi

Dosyalarda işlemler yapıldıkça aşamaları ilerleterek tüm süreçleri takip edebilirsiniz.

 

Dosyaların hangi aşamalarda olduğu 27 adet Aşama listesinden takip edilir. Sonraki aşamaları tek tek veya toplu olarak belirleyebilirsiniz.

Dosya Kapak Hesabı

Dosya Kapak hesabında tüm hesap detaylarını, faizleri, tahsilatları, borçlu ve müvekkil vekalet ücretlerini izleyebilirsiniz.

Mal Varlıkları ve Hacizlerin Takibi

Borçlunun sorgulamalardan sonra bulunan mal varlıkları tek tek veya toplu olarak sisteme kaydedilir. Yapılan hacizler ve haciz işlemi ile ilgili tüm aşama ve tarihler de sisteme kaydedilir.

 

İşlem yapılmamış mal varlıkları listesini, hangi dosyalarda nelerin haczedildiğini her an görüntüleyebilirsiniz.

Ödeme Planı Hazırlanması ve Takibi

Borçlular için ödeme taahhütleri ve taksitli ödeme planları kolaylıkla hazırlanabilir. Taksit adedi, ödeme aralığı, ara ödemeler girildikten sonra oluşturulan ödeme planında her taksitte tarih veya tutar değişikliği yapılabilir. Böylelikle borçlunun ödeme gücüne en uygun ödeme planı oluşturabilirsiniz.

 

Borçluların ödeme planlarında yaptığı ödemeleri ve kalan taksitleri izleyebilirsiniz. Beklenen ödemeler listesinde bu ay hangi borçlulardan ödeme beklendiğini takip edebilirsiniz.

Tahsilâtlar

Dosyada haricen veya icradan yapılan tahsilâtlar sisteme girilir. Yazılım ilgili tahsil harçlarını hesaplar, tahsilatı kapak hesabındaki borçtan düşer. Tahsilat sonucu oluşan Müvekkil Vekalet Ücreti de hesaplanır ve raporlanır.

Masrafların ve Teminatların Takibi

Dosya masrafları tek tek veya toplu olarak girilebilir. Yazılım girilen masrafı otomatik olarak borçlunun kapak hesabına ekler. Müvekkil Kurum’a aylık olarak gönderilecek masraf listeleri hazırlanır. Yatırılan teminatlar da sisteme kaydedilir ve izlenir.

Her Yerden Erişim

Yazılımı Internet üzerinden Büro dışından da kullanabilirsiniz.

Müvekkil Kurum’a Dosyalarını İzletme

Müvekkil Kurum adına da bir kullanıcı lisansı alarak Kurum avukatlarının dosyalarını görme imkânı sağlayabilirsiniz.

Data Transfer ile Hızlı Dosya Oluşturma

Kurumlardan gelen dosya bilgilerini Excel’den transfer ederek dosyaları sisteme kaydedebilirsiniz. Toplu işlemler ile kaydedilen dosyaların kapak hesaplarını oluşturma, takip evraklarını hazırlama, UYAP XML dosyasını oluşturma ve evrakları yazdırma sadece dakikalarınızı alır.

Toplu Müzekkere, Evrak, Masraf, Dosya Not Girişi

Toplu Kayıtlar ile seçilen dosyaların tümüne Müzekkere veya Evrak hazırlayabilir, Masraf girebilir veya Görüşme Notu kaydedebilirsiniz.

Toplu İşlemler

Toplu İşlemler ile seçilen dosyalardaki alanları toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Örneğin; seçilen dosyaların tümünü Tebligat yapıldı olarak işaretleyebilir veya seçilen dosyalarda SGK, EGM, MERNİS sorgulamalarının yapıldığını işaretleyebilirsiniz.

Excel İşlemlerle Dosya Güncelleme

Seçilen dosyalarda güncellemek istediğiniz alanları seçerek “Dosya Güncelleme İçin Excel Hazırla” işlemi ile Excel dosyası oluşturulur. Bu Excel dosyasında seçilen alanların dosyadaki değerleri de görünür. Excel’de değiştirilecek alanlara bilgiler girildikten sonra, “Excel’den Dosyalar Güncelle” işlemi ile tüm dosyalardaki alanlar Excel’den okunarak güncellenir.

Excel’den Masraf, Tahsil, Mal Varlık ve Not Girişi

Toplu olarak Masraf, Tahsilat, Mal Varlık veya Dosya Not Girişi için önce seçilen dosyalar için ilgili alanların girileceği Excel dosyaları hazırlanır. Excel dosyasında alanlar doldurulduktan sonra Excel’den okunarak Masraf, Tahsilat, Mal Varlık veya Dosya Not girişleri oluşturulur.

İşlerin Takibi

Her dosya için bir dosya sorumlusu atanır. Ayrıca her aşamada işlemi yapacak bir Görevli atanabilir. Takip elemanları “İşlerim” ekranında atandığı dosya aşamalarını görerek işlemlerini takip ederler.

Çağrı Merkezi Görüşme Notunda borçlu ile yapılacak bir sonraki işlem “Sonraki İşlem” alanına girilir. Sonraki İşlemler Takip Elemanının “İşlerim” ekranında listelenerek unutulmadan takibi sağlanır.

Yetkilendirme

Yazılımda detaylı bir yetki kontrolü vardır. Dosya sorumlusu sadece kendi dosyalarını görür ve içinde çalışır. Ancak istenirse takip elemanlarına tüm dosyaları görme veya tüm dosyalarda çalışma yetkisi de verilebilir. Yöneticiler tüm dosyaları görebilir ve içinde çalışabilir.

Müvekkil Vekalet tutarlarını ve raporlarını görmek özel bir yetkiye bağlıdır.

Herhangi bir kayıt silme özel yetkiye tabidir. Bütün silinen kayıtlar Yetkililerce geri alınabilir.

Dosya ve Haciz Düşümünü Önleme

Yazılım dosyalarda zaman aşım tarihlerini takip eder. Müzekkere hazırlanınca otomatik olarak zaman aşımının ilerletir. Haciz düşüm tarihleri de sistemde tutulur. Dosya Zaman Aşımı ve Haciz Düşüm listeleri ile o ay içinde işlem yapılması gereken dosyalar raporlanır.

Takip Elemanları Performans İzlenmesi

Takip Elemanları aylık dönemlerde ne kadar dosyada işlem yaptığı, yaptığı görüşmeler ve sonuçları, yaptığı tahsilatlar, kazandırdığı vekalet ücreti, vb. üst yönetimce her an raporlarla izlenebilir.

Takip Evrakları

Takip evrakları ve UYAP XML dosyası ister tüm dosyalar için, ister tek dosya için tek tuşla hazırlanır.

Dosyaya Evrak Kaydetme

Dosyalarda dört çeşit evrak/belge kayıt edebilirsiniz:

 • Yazılımın hazırladığı evraklar (takip evrakları ve yazılımdaki şablondan hazırlanan dilekçeler)
 • Avukatlarınızın Word, Excel gibi yazılımlar kullanarak hazırladığı evraklar
 • Taranmış belgeler
 • Dosya ile ilgili gelen veya gönderilen e-postaların kopyaları

UYAP Editör

Yazılımda hazırlanan evraklar, dilekçeler, müzekkereler tek tıklama ile UYAP Editör yazılımına, UYAP Editör yazılımı içinden de E-İmza ile UYAP’a gönderilir

Raporlar

Gerekli tüm raporları her an hazır listelerden izleyebilir ve istediğiniz listeden Excel rapor oluşturabilirsiniz:

Dosya Aşama Listeleri

 • Çağrı Merkezi Aşamasındaki Dosyalar
 • Takip Açılış Aşamasındaki dosyalar
 • … vb. (27 Dosya Aşama Listesi)

Dosya Listeleri

 • Derdest Dosyalar
 • İnfaz Dosyalar
 • Tüm Dosyalar
 • Sorumlu Dosyaları

Dosya Adetleri

 • Yıl-Ay Kategorili Dosya Adetleri
 • Aşama Kategorili Dosya Adetleri
 • Dosya Sonucuna göre Adetler

Takip Elemanı Listeleri

 • Sorumlu Olduğu Dosyalar
 • Dosya Aşama İşleri
 • Çağrı Merkezi Sonraki İşlemler
 • Görüşme Notları
 • Aylık Tahsilat ve Taahhütler
 • Aylık Tahsilat ve Müv. Vekaletler
 • Toplam İşlem Adetleri (İşlem Performans)

Hacizler ve Varlıklar

 • Haciz-Rehin-İpotekler
 • Mal Varlıklar

Zaman Aşımı

 • Haciz Düşüm Tarihleri
 • Dosya Zaman Aşımı Tarihleri

Parasal Listeler

 • Teminatlar
 • Masraflar
 • Masraf Hesapları
 • Aylık Tahsilat ve Taahhütler
 • Aylık Tahsilat ve Müv. Vekalet

Ödeme Takip

 • Beklenen Ödemeler
 • Borçlu Ödeme Taahhütleri
 • Borçlu Ödeme Planları

Evrak-Müzekkere

 • Gelen Evrak / Tebligat
 • Müzekkere-Olumlu Cevaplar
 • Tüm Müzekkereler
 • Tüm Evraklar

Dosya Transfer

 • Transfer Edilen Dosyalar
 • Tr. Edilen Dosya Evrakları

Excel Rapor

Excel Rapor özelliği ile yazılımdaki tüm listelerden Excel’de rapor oluşturabilirsiniz.

EXCEL Rapor modülü rapor tasarım özellikleri içerir. Rapora istediğiniz kolonları dahil edebilir, filtrelerle süzme yapabilirsiniz.

Otomatik rapor özelliği ile, hazırladığınız rapor her hafta belirlediğiniz gün ve saatte oluşturularak sonuç Excel dosyası size postalanır.