Başa Dön
 

Proje Planlama

 > Emlak > Proje Planlama

Proje Planlama

Projeleriniz ile ilgili işlerin bilgisayar ortamında takibine imkan sağlar.

İnşaat, üretim, araştırma, yatırım ve benzeri konulardaki projelerinin zaman ve kaynak planı yapılması, izlenmesi ve proje işlerinin takibi sayesinde projelerinizi zamanında ve bütçesi içinde tamamlayabilirsiniz.

Proje Tanımlama

 • Projelerin iş planları hazırlanır
  • Projeler alt projelere bölünür
  • Alt projelerde yapılacak işler tanımlanır
  • İşleri gerçekleştirebilmek için gerekli kaynaklar (işgücü, makine vb) belirtilir
  • İşlerde kullanılacak malzemeler belirtilir
 • Proje işlerinde, iş öncelik sırası, iş süresi, mesai şekli, görevli kişi veya bölüm tanımlanır
 • Kaynak ve malzemelerin miktarı, fiyatı, süresi, temin süresi tanımlanır.

Proje Planlama

 • Alt projelerin ve proje işlerinin planlanan başlangıç ve bitiş süreleri hesaplanır
 • Kaynak ve malzemelerin planlanan temin sipariş tarihleri belirtilir
 • İş planındaki işler yapıldıkça, gerçekleşen tarih ve miktara göre proje planı yeniden hesaplanır
 • İş başlamadan önce yapılan ilk Proje planı bilgileri ayrı olarak tutulur. Bu sayede planlanan ile gerçekleşen zaman ve maliyetleri karşılaştırılır.

Proje Planlama Raporları

 • Proje Planı
  • İşlerin ve kaynakların planlanan ve gerçekleşen başlangıç-bitiş tarihleri
  • Kaynak ve malzemelerin temin sipariş ve temin tarihleri
  • Gerekli kaynak ve malzeme miktarları
 • Gant Chart formatında proje planı
 • Gant Chart formatında kaynak planı
 • Malzeme ve kaynak temin sipariş tarihleri
 • Kaynak Kullanım Planı
 • Malzeme Tedarik Planı
 • Proje işlerinin başlangıç-bitiş tarihlerini gösteren ajanda

Proje Maliyet Analiz Raporları

 • Proje maliyeti
 • Planlanan ile gerçekleşen maliyet karşılaştırma
 • Maliyet analiz raporları
 • Toplam kaynak ve malzeme kullanım raporları
 • Aylık kaynak ve malzeme kullanım raporları