Başa Dön
 

CRM/CRM-Pro

 > CRM-ERP > CRM/CRM-Pro

CRM/CRM-Pro

TeamWork CRM müşterileriniz ile ilk tanışmadan itibaren tüm ilişkilerinizi yönetmenize imkan sağlayan araçlar sunar.

 

TeamWork CRM ile düzenli müşteri ve aday müşteri kayıtlarını tutabilir, pazarlama kampanyalarınızı yönetebilir, müşteri görüşme, ziyaret, fırsatların takibini yapabilir, tekliflerinizi ve yazışmalarınızı hazırlayabilir, onaya gönderebilir, satış sipariş iş akışını yönetebilir, müşteri talep ve şikayetlerini sonuçlandırabilir ve tüm bu ilişkileri raporlayabilirsiniz.

Müşteri Kayıtları

Müşteri ilişkileri kurmanın anahtarı doğru müşteri bilgilerine hızlı erişimdir.
TeamWork düzenli müşteri kayıtları oluşturmanızı, bu kayıtlara çeşitli şekillerde erişmenizi ve sorgulamalar yapmanızı sağlar…

Kayıtlar

 • Müşteri, aday müşteri, tedarikçi, bayi, vb. firmaların detaylı bilgi kayıtları
  • Adres, telefon, faks, e-mail, web adresi, vergi no, şube, fabrika adresleri…
  • Mali durum, kredibilite, bankaları, teminatlar, ürünleri, çalışma şartları…
  • Özel notlar, ilave bilgiler, ekli dosya/resimler
 • Müşterilerde çalışan kişilerin detaylı kayıtları
  • Firmadaki görevi, departmanı, müdürü, sekreteri, telefonu, e-mail adresi…
  • Ev adresi, ev ve cep telefonu, e-mail, eş ve çocuk adları, doğum tarihi…
 • Firma ve Kişileri gruplandırma
  • Müşteri temsilcisi, sektör, grubu, önem derecesi, şehir, ilgili bayi…

Listeler ve Erişim

 • Adres kayıtlarına, grup, özel grup, sektör, bölge, şehir-semt, kardeş firma, firma yetkilisi, müşteri temsilcisi, vb sıralı erişim
 • Adres kayıtlarında detaylı sorgulama yapabilme (kayıtlar her kelimeye göre indekslidir)
 • Pazarlama aktiviteleri için çeşitli kriterlere göre seçilmiş firma ve şahıs listeleri
 • Bayram tebrik vb gönderimler için kişiye özel seçilenler listeleri

İşlemler

 • E-Mail liste yönetimi (Mail istemeyenler, vb)
 • Müşteri telefonunun bilgisayar ile aranması
 • Müşterilerin Web sayfalarına hızlı erişim
 • Müşterinin diğer kayıtlarına bağlantılar
  • Faaliyetler, teklifler, satış siparişleri, faturalar,
  • Cari hesap, servis formları, bakım sözleşmeleri, vb.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkilerinizin düzenli yönetimi ve satış fırsatlarının değerlendirilmesi satışı arttırmanın ilk şartıdır. TeamWork, satış fırsatının başlangıcından itibaren tüm aktiviteleri izleyerek satış sürecini yönetmenizi sağlar.

 

Satış kadronuzun faaliyetlerini ortak ajanda da takip edebilir, satış kadronuza verdiğiniz görevleri izleyebilir, müşterilerinize periyodik ziyaret planlamaları yapabilir, ziyaret sonuçlarını raporlayabilirsiniz. Faaliyetlerle ilgili giderleri kaydederek satış projelerinin maliyetlerini ve karlılığını görebilirsiniz.

 

TeamWork, müşteri ilişki kayıtları sayesinde müşteri ilişki sürecinin aksamadan devam etmesini sağlar. İşten ayrılan bir Müşteri Temsilcinizin müşterileri ile ilgili bilgileri şirketinizde kalır.

Satış Fırsat ve Proje Takibi

 • Satış fırsatlarının ve satış projelerinin takibi
 • Satış fırsat ve proje maliyetlerinin raporlanması

Müşteri İlişki Kayıtları

 • Faaliyet kayıtları (telefon, ziyaret, toplantı, tanıtım, vb.)
 • Yazışma kayıtları (E-Mail, Faks, mektup)
 • Ekli Teklif ve Sipariş kayıtları [CRM]
 • Diğer uygulamalara bağlantı Kayıtları [CRM Pro] (teklif, satış sipariş, fatura, servis formu, vb.)
 • Gelen ve giden müşteri Mail’lerinin bir tuşla Müşteri İlişkilerine taşınması.

Görev ve Çağrı Takibi

 • Müşterilerle ilgili yapılacak işlerin (ara, teklif gönder, tanıtım yap, vb.) görevlendirme ve takibi
 • Firmaya gelen çağrıların ve ziyaretlerin izlenmesi.

Planlı İşlemler

 • Periyodik ziyaret planlama ve takibi
 • Periyodik arama planlama ve takibi
 • Satış temsilci faaliyetlerinin ortak ajanda da görüntülenmesi

Müşteri ve Personel Faaliyetlerinin İzlenmesi

 • Müşterilerle ilgili tüm faaliyet, teklif, satış, servis, şikayet vb. kayıtların raporlanması ve izlenmesi
 • Satış personeli ile ilgili tüm faaliyet, ziyaret, görev, teklif vb. raporlanması ve izlenmesi
 • Şirketinizde dün, geçen hafta, geçen ay… ne aktiviteler oldu, ne kadar teklif verildi, kimler çok çalıştı vb.sorulara cevap alabileceğiniz raporlarla şirketinizin tüm faaliyetlerinin izlenmesi.

Performans Değerlendirme

 • Satış personelinin tüm faaliyet, ziyaret, görev, teklif ve satışlarının yıllar-aylar bazında raporlanması
 • Bilgisayarda tüm faaliyetleri izlenen satış personelinin verimliliğinde artış
 • Müşteri, Personel, Ürün Grup Verimlilik raporları

Pazarlama Yönetimi

Yeni müşteriler bulma ve satışlarınızı artırmanın anahtarı sonuç alıcı pazarlama faaliyetleri yapmaktır. TeamWork toplu pazarlama faaliyetleri yapmanızı ve pazarlama kampanyalarınızı yönetmenizi sağlar..

Pazarlama Kampanya Düzenleme

 • Kampanya planlanması
 • Mektup, faks, e-mail, SMS şablonların hazırlanması
 • Toplu E-Mail (kişiye hitaplı) gönderimi
 • Toplu Faks (kişiye hitaplı) gönderimi
 • Toplu SMS gönderimi
 • Toplu Mektup (kişiye adresli) hazırlama
 • Toplu etiketler veya tek adrese etiket hazırlama
 • Otomatik doğum günü tebrik e-mail gönderimi

Kampanya Takibi ve Raporlama

 • Kampanyada gönderim yapılan firma ve şahısların kaydedilmesi
 • Gönderim yapılan kişilerin aranması ve görüşme sonuçlarının kaydedilmesi ve raporlanması
 • Pazarlama aktivite verim ölçümü
 • Kampanya başarım raporlarının hazırlanması

Teklif Yönetimi

Satışın gerçekleşmesindeki en önemli aşama kaliteli bir teklif hazırlamaktır. TeamWork hızlı ve verimli bir şekilde teklif ve sözleşmelerinizi hazırlamanızı ve müşteriye iletmenizi sağlar.

 

Tekliflerinizi hazırladıktan sonra onaya gönderebilir ve müşterinize mektup, faks veya e-mail ile iletebilirsiniz.

 

Bu tekliflere her an erişebilir, kolaylıkla revize teklifler hazırlayabilir, müşteri ve satış temsilcisi bazında teklif cirolarını izleyebilir, teklif sonuçlarını raporlayabilirsiniz.

Teklif ve Sözleşme Hazırlama

 • Müşterilere teklif, proforma fatura ve sözleşme hazırlanması
 • Teklif seçenekleri: Sınırsız Satırlı teklif, Şablondan Teklif, Ekli Dosya içeren teklif, Excel teklif, Sözlü teklif notu
 • Tekliflerde faks kapak formu, mektup, fiyat sayfası, opsiyon sayfası, ürün resimleri, ödeme planı ve faiz hesabı, teklif şartları, teklif durumu, prim hesabı, ek bilgi ve dosyalar girilebilir.
 • Teklif satırları ürün katalogundan, ilişkili ürünler listesinden, barkodla veya stoklardan seçilebilir. İstenirse seçimsiz manuel giriş yapılabilir.
 • Teklif hazırlanırken müşteriye daha evvel verilmiş tekliflerdeki veya yapılmış satışlardaki fiyatlar izlenebilir.
 • Teklif satırlarında müşteriye özel indirimler yapılabilir, teklif altında ilave indirimler girilebilir.
 • Tekliflerde minimum kar marj kontrolü yapılabilir ve düşük kar marj uyarısı yapılır
 • Teklif hazırlanırken bir tuşla stoklar ve müşteri cari hesap durumu izlenebilir.
 • Teklif tutarı, teklif maliyeti, kar marjı (yetkiye bağlı olarak) gösterilir.
 • Değişik döviz cinsleri ile teklif verilebilir.
 • Hazırlanan teklifler onaya gönderilebilir. (E-Mail ile onay sistemi)
 • Teklifler müşteriye e-mail, faks, yazdırılarak veya (Excel veya pdf) dosya olarak gönderilebilir.
 • Tek tuşla revize teklif hazırlanabilir, teklif sözleşmeye veya satış siparişine çevrilebilir

Erişim ve Listeler

 • Teklif ve sözleşmelere müşteri, müşteri temsilcisi, bölge, kategori, tarih sıralı listelerle erişim
 • Firma, müşteri veya müşteri temsilcisi bazında teklif ciroları raporu
 • Teklif durum listeleri, kayıp satışlar ve nedenleri
 • Teklif edilen ürünler listeleri

Satış Yönetimi

Satış işleminin sorunsuz bir şekilde sonuçlanması için TeamWork, satış siparişinin onaylanması, siparişin satışa hazır hale getirilmesi, teslimat ve tahsilatın yapılması, satış sonrası müşteri memnuniyet araması ile ilgili firma içi süreçlerini düzenli bir şekilde takip etmenizi sağlar.

 

Teklifleriniz kabul edilince satış siparişlerinizi oluşturabilir, sipariş formlarını kağıtsız bir ofis ortamında e-mail ile şirket içinde dolaştırarak onayları ve işlemleri takip edebilirsiniz. Müşteri ve satış temsilcisi bazında satış ciro raporları alabilir, satış ekibinizin kota ve prim takibini de yapabilirsiniz.

Satış Siparişi Hazırlanması

 • Satış siparişinin bilgisayara girilmesi (veya verilen tekliften üretilmesi)
 • Siparişte fiyat sayfası, ödeme planı ve faiz, sipariş şartları, sipariş durumu, prim hesabı, ek bilgi ve dosyalar girilebilir.
 • Sipariş satırları ürün katalogundan, ilişkili ürünler listesinden, barkodla veya stoklardan seçilebilir.
 • Sipariş hazırlanırken müşteriye daha evvel yapılmış satışlardaki fiyatlar izlenebilir.
 • Sipariş satırlarında müşteriye özel indirimler yapılabilir.
 • Siparişte minimum kar marj kontrolü yapılabilir ve düşük kar marj uyarısı yapılır.
 • Sipariş hazırlanırken bir tuşla stoklar ve müşteri cari hesap durumu izlenebilir.
 • Müşteriye Sipariş teyit mektubu / e-mail gönderilebilir.

Satış Kota ve Prim Takibi

 • Satıcı, Müşteri ve Ürün Grup satış kota takibi
 • Prim hesap ve raporlama

Sipariş İş Akışı

 • Sipariş onay prosedürünün ve iş akış sisteminin firma yapısına uygun olarak tanımlanması
 • Sipariş formunun onay veya işlem için firma içinde e-mail ile dağıtımı
 • Satın alma, depo, üretim, teslimat, finans, vb. birimlerin sipariş işlemleri bilgisayarda yapması
 • Sipariş ile ilgili (gerekiyorsa) satın alma talep veya siparişinin hazırlanması
 • Siparişten fatura oluşturulması (Finans Modülü ile)
 • İşlemler bittikten sonra Müşteri Memnuniyet Araması yapılması ve raporlanması
 • Periyodik siparişlerin takibi

Erişim ve Listeler

 • Onay/işlem bekleyen siparişler listesi
 • Teslim bekleyen ürünler listeleri
 • TL ve döviz cinsinden satış ciro raporları (Yıl, ay, müşteri, müşteri temsilcisi bazında)
 • Sipariş karlılık raporları
 • Satılan ürün listeleri

TeamWork CRM ile kazançlarınız

 • Şirketinizi yeniden yapılandırarak süreçlerde verimlilik sağlamak
 • Satış personelinizin motivasyonunu ve çalışma verimliliğini artırmak
 • Etkin pazarlama aktiviteleri ile yeni müşteriler kazanmak,
 • Müşteri verimliliğini ve kalitesini artırmak (daha fazla satış)
 • Ürün verimliliğini artırmak (karlı ürünlere odaklanın)
 • İş verimliliğini artırmak (Unutulan işlerden dolayı müşteri ve satış kaybına son)
 • Firmanın kurumsal hafızasını (müşteri ilişkileri kayıtlarını) oluşturmak
 • Müşterilerle iletişimi artırarak daha iyi hizmet vermek (müşteri memnuniyeti)
 • Şirket yapısını müşteri odaklı yapmak
 • Rakiplerinize karşı rekabet üstünlüğü sağlamak
 • Sonuç olarak şirketinizin satışlarını ve karlılığını artırmak

* CRM :

Client Relations Management (Müvekkil İlişkileri Yönetimi)

CRM, kurumların her türlü müşterileri ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla insan kaynakları, süreçler ve teknolojileri kaynaştırarak kullanan bir iş yöntemidir.
CRM, satışı kişisel bir faaliyet yerine, şirketin tüm personelini içeren sürekli bir yöntem haline getirir.

Ürün Kataloğu

Firmanızın satışını yaptığı ürün ve hizmetler, satın alınan malzemeler, hammaddeler, kullanılan yedek parçalar, üretim reçeteleri vb. ürün kataloğunda tanımlanır. Tanımlanan ürün, malzeme ve hizmetler teklif, satış siparişi, satın alma siparişi, fatura, üretim fişi gibi kayıtların girişlerinde kullanılır.

Ürün Kataloğu

 • Ürün kartları
 • Malzeme kartları
 • Hizmet kartları
 • Üretim Reçetesi
 • Ürün grup tanımları
 • Detaylı ürün bilgileri
 • Ürün resimleri
 • Değişik dövizlerle çalışabilme
 • Muhasebe hesap bağlantıları

Listeler

 • Satış Fiyat listeleri
 • Alış Fiyat ve kar marj listeleri
 • Üretim Reçeteleri
 • Üretim operasyon, istasyon, tezgah listeleri
 • Alış fiyatlarında ve reçetelerde okuma yetki sınırlaması.

Güncelleme

 • Tedarikçilerden Excel ortamındaki gelen ürün/yedek parça vb. fiyatlarının otomatik güncellenmesi
 • Fiyatlarda toplu değişiklikler yapabilme imkanı

Müşteri Hizmetleri

Başarılı bir CRM uygulamasının vazgeçilmez koşullardan biri de satış sonrasında kaliteli bir müşteri hizmetinin verilmesidir. TeamWork müşteri şikayetlerini ve taleplerini düzenli bir şekilde takip ederek ve sonuçlandırarak müşteri memnuniyetini sağlamanıza yardımcı olur.

 

Müşteri talepleri ve şikayetleri sisteme kayıt edilir. İlgili müşteri hakkında sistemdeki tüm bilgilere anında erişilerek doğru bilgiler ışığında müşteri talepleri izlenir. Müşteri talepleri ilgili departmana yönlendirilir. Belli süreler içinde çözülmeyen müşteri talepleri üst yetkililere iletilir. Müşteri taleplerinin karşılanması ile çeşitli istatistik ve raporlar elde edilir.

Müşteri Talebi Kaydı ve Takibi

 • Müşteri şikayet ve taleplerinin kaydedilmesi
 • Talebin ilgili bölüme yönlendirilmesi
 • Sonuçlanana kadar takip edilmesi
 • Tüm aşamaların raporlanması
 • Talep sonuçlandıktan sonra müşteri memnuniyet araması yapılması ve raporlanması

Listeler

 • Açık ve kapanmış tüm taleplerle ilgili listeler
 • Taleplerin sonuçlanma süresi ile ilgili istatistikler
 • Dönemsel bazda memnuniyet istatistikleri