.
. 
.
YÖNETİM YAZILIMLARI
.
   CRM / CRM PRO

   SATINALMA

   FİNANS-MUHASEBE

   TEKNİK SERVİS

   PROJE PLANLAMA

.
   İŞ TAKİP ve TOPLANTI YÖN

   DOKÜMAN YÖNETİMİ

   KALİTE YÖNETİMİ

   GELEN-GİDEN EVRAK

   PERSONEL FORMLARI

.
   EMLAK CRM

   KONUT SATIŞ CRM

   FUAR CRM

.
   SMS VE FAKS SERVER

   IBM NOTES

.
.
     Teknoloji ve Özellikler

     Broşürler

.

     Demo / Talep Formu

.

     Uzaktan Demo

.

     TeamWork Yardım

     Müşteri Girişi

.

     Firma Tanıtımı

     İletişim Bilgileri

.
.
...
Şirketinizde Kurumsal..
Bir Yapı Oluşturun..
.

TeamWork DOKÜMAN YÖNETİMİ

Kağıtsız ofis ortamında dokümanların hızlı, kolay ve güvenli şekilde organizasyonu, yönetimi ve erişimini sağlar.
.
Tüm elektronik ve taranmış dokümanlarınızı bir kütüphane yapısı içinde dosya odaları, dosya dolapları ve klasörlerle organize edebilir, dokümanlarda okuma-yazma yetkilerini belirleyebilir, dokümanları onaylama için veya bilgilendirme amacıyla dağıtabilir, aradığınız dokümanların tüm versiyonlarına  hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilirsiniz.
.

Yönetebileceğiniz doküman tipleri:

   Ürün tanıtım ve sunumları

   Word, Excel, Powerpoint dosyaları

   Taranmış Dokümanlar

   Sözleşmeler, Yazışmalar

   İhale dosyaları, Tedarikçi Fiyatları

   Teknik bilgiler, Çizimler

   Kalite sistemi dokümanları

       Kalite El Kitabı,

       Ürün Planları, İş Akışları

       Prosedürler, Talimatlar

       Duyurular, Sirkülerler

       Toplantı Notları

       Form Tasarımları

.

Doküman Organizasyon ve Yönetimi

.

.

.
.

 
İşinize Sağladığı Faydalar

  Tüm dokümanlarınızın organizasyonu
  Dokümanlara hızlı, kolay, güvenli
     erişim
  Kağıtsız Ofis ortamı
  Kağıt belge kullanımında tasarruf
  Bilgi güvenliği
  Hızlı, kolay, izlenebilir dağıtım
  Elektronik iş akışı ve onay ile zaman
    tasarrufu
  Her zaman en yeni versiyona erişim
  Otomatik versiyon (revizyon) takibi
  Aranan dokümana hızlı erişim
  E-Mail sistemi ile entegrasyon
 

 .

Doküman Organizasyonu

   Dokümanlar kütüphane benzeri bir yapıda organize
    edilir ve arşivlenir:

       Doküman Odaları,
       Dosya Dolapları
       Klasörler
       Dokümanlar

   İstenildiği kadar dosya dolabı açılabilir.

   Benzer tip veya konulu dokümanlar aynı dosya dolabı
    içinde saklanır.

   Dosya dolabı içinde tutulacak doküman tipleri
     kısıtlanabilir.

   Dosya dolabının hangi kullanıcılara açık olacağı
     belirlenir.

   Dosya dolabı içinde dokümanlar kategoriler (klasörler)
    ve gruplar kullanılarak sınıflandırılır.

   Yetkili kullanıcılar dosya dolaplarındaki dokümanlara
    çeşitli kriterlere göre arayıp izleyebilirler:

       Kategorisine göre
       Ana ve alt grubuna göre
       İlgili Firmaya göre
       Yazarına göre
       Doküman Kodu ve tipine göre
       Oluşturulma Tarihine göre
       Onay durumuna göre
       Doküman geçerlik tarihine göre

Kopya Kontrolü

   Dokümanlar düzeltilmek için kütüphaneden alınabilir.

   Doküman kütüphaneye iade edilinceye kadar orijinalini
    başka bir kişi düzeltme için alamaz.

   Dokümanların eski versiyonları ve çalışma kopyaları
    belirgin şekilde işaretlenir.

Versiyon (Revizyon) Kontrolü

   Dokümanların çalışma kopyasından başlayarak tüm
    hayat döngüsü izlenebilir:

       Yeni doküman Çalışma Kopyası olarak oluşturulur
       Onaya hazır hale gelince Taslak olarak kaydedilir
       Elektronik olarak onaya gönderilir
       Onaylar tamamlanınca Versiyon olarak yayınlanır
       Dağıtım listesine e-mail ile dağıtım yapılır
       Versiyonda değişiklik için yeni çalışma kopyası
      oluşturularak işlemler tekrar edilir
       Doküman ömrü sonunda arşive kaldırılır

   Versiyon No kontrolü otomatik şekilde yapılır.

   ISO Kurallarına uygun olarak yayınlanmış ve çalışılan
    dokümanlara ayrı listelerden erişilir.

   Dokümanların tüm eski taslak ve versiyonlarına

     erişilebilir.
   Dokümanlarla ilgili tüm kayıt, düzeltme, onay, arşiv vb.
    işlemlerin hangi tarihte kimler tarafından yapıldığını
    belirten detaylı günce (Log) kayıtları tutulur.

Kontrollü Dağıtım

   Dokümanlar bilgilendirme amacıyla şirket içinde
     e-posta ile dağıtılabilir.
   Kullanıcılar e-mail içindeki bağlantı işaretine basarak
    dokümanı açıp inceleyebilirler.

   Dağıtımda dokümanların kopyası değil sadece bağlantı
    işareti gönderilir. Böylece hem güvenlik sağlanır hem de
    disk alanı tasarruf edilir.

   Dokümanın kimlere dağıtıldığı bilgisi tutulur.

   Dağıtımlar, tarih sıralı ve dağıtılan kişi sıralı dağıtım
    listeleriyle izlenebilir.

Kalite Sistemleri ile Uyumlu

   TeamWork DOKÜMAN, ISO 9000, 9001, 14000,
    QS-9000, AQAP gibi kalite sistemlerinin doküman
    organizasyon ve kontrol gereksinimleri ile uyumludur:

       Versiyon kontrolü
       Doküman hayat döngüsü izlenmesi
       Elektronik onay sistemi
       Kontrollü dağıtım
       Kontrollü kopya

İş Akışı ve Onay Sistemi

   Dokümanlar onaylama, bilgilendirme veya iş akışını
    sağlama amacıyla şirket içinde e-mail ile ilgililere
    gönderilebilir.

   Onaylayıcılar onay e-mail’i içinden bir tuşa basarak
    ilgili dokümanı açar ve elektronik imza ile onay verirler.

   Her doküman veya işlem tipi için ayrı onay tanımı
    yapılabilir.

   Onaylar seri, paralel veya karışık olabilir.

   Onay tanımında onaylayıcı, onay ve işlem seçenekleri,
    ikaz şekli, onay süresi vb. girilir.

   Onaylayıcılar, onay bekleyen dokümanlar listesinden
    kendi adları altındaki dokümanları açarak işlem
    yapabilirler.

   Onaylayıcılar onayı duraklatıp değişiklik yapması
    için yazara gönderebilir.

   Onay sonuçlanınca veya reddedilince tanımlanmış
    ilgililere bilgi için e-mail gönderilir.

Uyarılar

   Doküman geçerlilik tarihinden (örneğin sözleşme
    yenileme tarihinden) bir ay, bir hafta öncesinde
    yetkililer e-mail ile otomatik olarak uyarılır

   Onaylamayı geciktiren onaylayıcılara otomatik
    hatırlatma e-mail’leri gönderilir.

Dokümanlarda Arama Yapma

   Tüm dokümanlar ve ekleri her kelimeye göre
      indekslenir.

   Doküman içinde geçen kelimelere, yazarına, ilgili
    firmaya, tarihe göre aramalar yapılabilir

Bilgi Güvenliği

   Her dokümanı kimlerin okuyabileceği, kimlerin
    düzeltebileceği, kimlerin yöneteceği belirlenir.

   Kullanıcılar listelerde sadece okuma yetkileri olan
    dokümanları görebilir.

   Kişiye özel dokümanlar oluşturulabilir.

   Hassas dokümanlar kopyalamaya ve yazdırılmaya
    kapatılabilir. Bu dokümanlar sadece yetkili okurlar
    tarafından ekranda izlenebilir veya yazdırılabilir.

Doküman Tipleri

   Yüzlerce çeşit doküman tipini destekler:

       Metin doküman
       Ekli dosya’lı doküman (resim, çizim, faks veya
       herhangi bir dosya)
       MS Word, Excel, Powerpoint dosyaları
       Obje’li doküman (doküman içinden Word, Excel
       veya herhangi bir uygulamayı açmak)
       Şablonlu doküman (Metin veya dosya şablon)
       Form Şablonlu doküman
       Özel form’lu doküman
       Mektup ve Faks (Türkçe-İngilizce)

   Yeni doküman tipleri tanımlanabilir.

   Her doküman tipi için ayrı onay, kategori, yetki ve
    dağıtım listesi tanımları yapılabilir.

   Dosya dolabı içine kaydedilecek doküman tipleri
    kısıtlanabilir.

   Dokümandaki ekli dosyalar, kendi programları
    (Word, Excel vb) ile düzeltilmiş olsalar dahi, doküman
    içinde düzeltilmiş son hali saklanır.

 
...
TeamWork
Yönetim Yazılımları
www.teamwork.com.tr
.
Bilgisayar Sektöründe 30. Yıl
(Kuruluş 1983)
İstanbul Pazarlama A.Ş.
212 275 1295
www.istpaz.com.tr
.
© İstanbul Pazarlama A.Ş. 2009
..